Biografier:  Tilbage

Forfatter

Titel

Udgivelsesår

Sprog

Forlag
Brinckmann Alfred Grossmeister Bogoljubow 1953 Tysk Walter de Grayten
Christensen Alfred Mindebogen om skakmesteren Bjørn Nielsen 1949 Dansk Dansk Skakforlag
Cozens W. H. Boris Spassky´s road to summit 1966 Engelsk B. C. M.
Dürfeld Peter Verdensmestre gennem 100 år 1986 Dansk Clausen
Enevoldsen Jens Bobby Fischers vej til VM. 1972 Dansk Bramsen & Hjort
Hajtun József Schachzauberer Tal 1961 Tysk Rau
Kasparov Garri Alt på et bræt 1988 Dansk Information
Nielsen Verner Træk af Kampklubbens historie 1969 Dansk Samleren
Novrup Svend Korchnoi- skakkens springer(Novrups spillebøger 7) 1978 Dansk Samleren
Novrup Svend Skakkens top 10 (Novrups spillebøger 5) 1977 Dansk Samleren
O´Connel K.j., Lewy D.N.

og Adams j.b.

The complete games of world champion Anotoly Karpov 1976 Engelsk Gouda
  Københavns Skak Union 1927-1967 1967 Dansk K. S. U.