side 2

1. holdet: 1994/95, 2. Division

 Prügelknabe i landets næstfineste division!!

Efter det ”normale” 3-5 mod Brønshøj og ”sejren” 4-4 med AS04 fik vi ikke flere end det ene matchpoint for de i alt sammenskrabede brætpoints på: 19!

Holdet: den eneste som ikke scorede negativt var vores TS, som vandt 4 partier – stjerneflot Flemming Louw! – så her kommer først og fremmest dokumentationen for, hvem de tappert kæmpende Tordenskjolds-soldater var:

1.      PJ, 2. TJ, 3. BK (HL), 4. FS (TS) (4/6), 5. KP, 6. BB (4 partier), 7. EN og

8. Ebbe Klitgård (EK).

Reserver: HD (3 partier) og Ole F. Kristensen (OK).

 I tiden herefter udkom der igen klubblade – så jeg fortsætter fortællingen om Tårnby Skakklub (TbyS) I´s skæbne for tiden siden 1997.

 2(2) 1. HOLDETS SKÆBNE 1997-2005

 Indledning

 Det sidste nummer af klubbladet med de fortsatte, regelmæssige holdreferater var ”Sort på Hvidt.   -1997, 1” (der udkom et hæfte ”Marts 2000” med referat og partier vedr. sæson 1999/2000, som dog kun dækker 1. holdets 1.-4. runde).

Bladet fra februar 1997 indeholdt resuméet ”Siden sidst” af daværende formand KP.

1. holdets skæbne blev refereret til og med 4. runde.

Artiklen anbefales som ”opvarmning” før man læser min opsummering – har man ikke bladet selv, kan man bruge klubbens velassorterede biblioteks eksemplar fra den komplette præsenssamling på stedet ved at spørge den biblioteksansvarlige på klubaften.

 Førsteholdet er enhver sportsforenings flagskib og ansigt udadtil omverdenen.

Før muligheden herfor bliver for urealistisk eller decideret uoverkommelig, vil jeg med denne artikelserie  gøre et forsøg på, at skubbe dokumentationen fremad tidslinjen.

I det følgende ser jeg bort fra de skriftlige, summariske formandsberetninger i forbindelse med referater fra generalforsamlinger, idet ikke alle har været til disse forsamlinger og beretningerne er meget uens på dette punkt, hvilket ikke er spor mystisk – de er og skal ikke være erstatning for et klubblad.

 Opfordring

 Mere detaljeret statistik er jeg godt nok i besiddelse af – og som minimum alle mine egne partier – men idet jeg i forvejen er i fare for at ”besmitte” hjemmesiden med skak-arkæologi, er min opfordring til personer der er sulten efter mere: prøv at sende mig en mail (eller snail-mail med angivelse af e-mail) eller spørg mig til klubaften, så vil jeg kigge i mine arkivalier og se om jeg kan give svar på e-mail eller klubaften.

Finder nogen faktuelle fejl i min statistik, hører jeg gerne herom for evt. at komme med en rettelse.

Efter eget valg har jeg ikke deltaget i klubmesterskabet i nyere tid og holdt på et tidspunkt også op med at ajourføre min statistik over 2. (og evt. 3.) hold.

De turneringer må jeg bare opfordre andre til at referere – hvis opsummeringer synes for svære, så måske bare fra nu af.

Næste side

 

side 1

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

side 7

side 8

side 9

artikler