Tilbage

SOVJETMESTERSKABERNE 1920-1991 :

med særlig vægt på

 storhedstiden fra 1957 til 1988

 Af Erik Nissen

(A)     1920-1949 : De første tredive år

(A1)   1920-1933 : De gamle og Botvinnik

(A1a) 1920-1925 : Aljechin og Bogoljubow styrer

 

De første tredive år kendetegnes først ved de gamle d.v.s. den gamle

generation af russiske/sovjetiske spillere som ikke fik nogen stor indflydelse på skakken i Vesten, dernæst af Botvinniks magtovertagelse og slutteligt af Botvinniks første tronranere i form af nye mestre.

 

Før Botvinnik og de gamle spillere får det afgørende ord er der lige de herrer Aljechin og Bogoljubow.

De to vestlige succeshistorier vinder når de stiller op og blander sig ikke siden igen.

Så må de tørre tal hellere komme frem:                                                                                                                                            

1.  1920 1. ALJECHIN

2.  1923 1. ROMANOVSKY

3.  1924 1. BOGOLJUBOW

4.  1925 1. BOGOLJUBOW

 

Bogoljubow er således den første med flere Sovjetmesterskaber.

Læsere kan sammenstykke deres Top-dit&dat lister udfra denne artikel idet alle Sovjetmestre vil blive nævnt med deres efternavn ved hvert mesterskab.

 

Som lovet i titlen vil der ikke være ligeså stor vægt på Bogoljubows tid, derfor intet helt parti fra 1920-1925.

Læsere vil i Jens Enevoldsens ”Verdens bedste skak 2” finde Rabinovich tabe til Aljechin i 1920.

Som plaster på såret følger et partifragment fra det 3. Sovjetmesterskab i Moskva 1924:

 De senere Sovjetmestre

B. Verlinsky – G. Levenfish

DIAGRAM

Hvid: Kg1, Dd1, Ta1, Tf1, Lc1, Sf3

          (B)b2, b3, c2, d3, f4, g2, h2.

Sort:  Kg8, De7, Ta8, Tf5, Lb7, Sd7

          (B)a6, b5, c7, d6, e5, g7, h7.

Hvid trækker

Sort har opnået en god stilling efter åbningen.

Fremfor at hjælpe Sort med at blive endnu mere aktiv ved at slå på e5,

beslutter Hvid nu at tillade slag på f4, regnende med at vinde denne bonde tilbage.

16 Ld2

Ser ikke naturligt ud. Det er dog tydeligt at Hvid er klart bagud i udvikling og endvidere imødeser problemer i især diagonalen a8h1.

Hvis Hvid forsøger det ”naturlige” 16 fxe5 kunne følgende variant opstå: 

16 … Sxe5 17 Sxe5 Txf1+ 18 Dxf1 Dxe5 og Sorts stilling er positionelt vundet bl.a. p.g.a. Sorts fortsatte pres i diagonalen samt de latente trusler mod b2 og c2.

Med partifortsættelsen in mente bør Hvid i stedet for 16 Ld2 forsøge f.eks.

16 g4. Det er objektivt set en svækkelse af kongefløjen, men ideen er at deaktivere Sorts aktive tårn på f5 og på kort sigt søge at undgå at åbne

stillingen. En variant kunne f.eks. være 16 … Tff8 (hvis tårnet placeres på enten f6 eller f7, kan Hvid drille tårnet med enten Sg5 eller f5 fulgt af Lg5) 17 f5 og Hvid kigger nu på g5 med både løber og springer.

Sort kan nu vælge at forcere i centrum med 17 … e4 med intentionen at bringe både springer og dronning offensivt i spil; imidlertid kan Hvid med Te1 i nogen grad dæmme op herfor. Sort står stadig bedst, men Hvid har bedre spil end i partifortsættelsen.” (BB)

16 … exf4 17 Sd4 Tg5

Truslen mod g2 tvinger Hvid til at trække sig tilbage.

18 Sf3

Vil Sort være villig til trækgentagelse?

18 … Tg4

Nej! Hvid må agere hurtigt, ellers vil Sort konsolidere.

19 h3

”Tillader Sort det smukke offer i fortsættelsen. Hvid burde forsøge 19 Tf2 om end stillingen er tabt.”(BB)

19 … Txg2+!!

Et overraskende offer, som baseres på Hvids styrkers dårlige koordination

20 Kxg2 Dg5+ 21 Kh1 Se5 22 De2

Eller 22 Le1 Dh5 23 Kg2 Te8 og Sort vinder.

22 … Dg3 23 Dg2 Sxf3 24 Lc3

24 Dxg3 fxg3 fører til et håbløst slutspil for Hvid.

24 … Sd4! 25 Dxb7

Nu har Sort en forceret mat i fem træk.

25 … Dxh3+

26 Kg1 Se2+ 27 Kf2 De3+ 28 Ke1 Sxc3#

En smuk og effektfuld afslutning på partiet.”(BB)

Kilde: (1)

 Verlinsky kommer til fadet en enkelt gang før 1933, medens Levenfish tager for sig senere.

 Kildehenvisninger:

(BB): står for Brian Baerentsen, som takkes for bidrag til varianter og stillingsbedømmelser i partifragmentets noteapparat samt opmuntrende opfordringer – samtidig takkes diverse uskyldige som villigt stillede op til sporadisk korrekturlæsning samt Leif Gottlieb for teknisk assistance.

(1): Burgess, Graham

       Chess Highlights of the 20th Century: the best Chess 1900-1999 in

       historical Context.- London: Gambit                           

       (100617.2702@compuserve.com. http://www.gambitchess.co.uk), 1999

(A1b) 1926-1933 : Den gamle generation er egen-rådende indtil Botvinniks magtovertagelse

 

Først de tørre tal:

 

5. 1927 1.-2. BOGATYRCHUK & ROMANOVSKY

6. 1929 1.     VERLINSKY

7. 1931 1.     BOTVINNIK

8. 1933 1.     BOTVINNIK

 To nye navne med mere end én titel dukker op: Romanovsky, som kan klare sig, når det andet navn Botvinnik, ikke vælger at gå efter titlen.

Fra denne periode også et partifragment, denne gang fra det 8. Sovjetmesterskab i Leningrad 1933:

 Botvinnik, den første VM-kandidat fostret af Sovjetunionen

V. Rauzer - M. Botvinnik

DIAGRAM

Hvid:  Kg1, Dd2, Tc1, Te1, Le3, Lf3, Sc3

           (B)a2, b3, c2, e4, f4, g2, h2.

Sort:   Kg8, Dc7, Ta8, Td8, Lc4, Lg7, Sf6

           (B)a7, b7, d6, e5, f7, g6, h7.

Sort trækker

 16 … d5!!

Meget tematisk - her efter åbningen.

17 exd5!

Bedst. I stedet 17 fxe5 Sxe4! 18 Lxe4 dxe4 19 Df2 Lxe5 20 Sxe4 f5 er

godt for Sort.

17 … e4 18 bxc4

Hvid skulle spille 18 Sxe4! Sxd5 19 Kh1 Sxe3 20 Dxe3 Ld4 21 Dd2 Le6

22 Tcd1 Le5 23 Db4!?, hvilket slet ikke er så dårligt for Hvid.

18 … exf3 19 c5 Da5

Truer med 20 … Sxd5.

20 Ted1?!

Den kritiske variant er 20 Dd3! b6!, hvilket splitter Hvids bønder.

20 … Sg4! 21 Ld4 f2+ 22 Kf1

22 Kh1 taber efter 22 ... Txd5! 23 Sxd5 f1D+!

22 … Da6+ 23 De2 Lxd4 24 Txd4

Sort vinder efter 24 Dxa6? Se3+ 25 Ke2 (25 Kxf2? Sxd1++) f1D+!

26 Txf1 bxa6.

24 ... Df6! 25 Tcd1

Eller: 25 Dd2 Dh4!; 25 Dd3 Te8! 26 g3 Te3 27 Se4 Df5 28 Dc4 Dh5!

29 h4 Sh2+ 30 Kg2 Df3+ 31 Kxh2 Te1 32 Df1 Txc1! Med sort gevinst.

25 ... Dh4 26 Dd3 Te8 27 Te4 f5 28 Te6 Sxh2+ 29 Ke2 Dxf4 0-1

Kilde: (1)

 Endnu kan ingen i Sovjet røre Botvinnik ...

 

 (A2) 1934-1949 : Botvinnik og hans tronranere

(A2a) 1934-1939 : Levenfish og Kotov stikker snuden frem

 

Mesterskaberne fra Botvinniks første titelgevinst til 1945 er grundstenen i den senere verdensmesters rekord i antal Sovjetmesterskaber.

En enkelt gang bliver han direkte distanceret i turneringstabellen, og et såkaldt Absolut Sovjetmesterskab stables på benene året efter, hvor Botvinnik sætter tingene på plads.

I den sidste del af perioden 1934-49 markerer flere mestre sig ved deres

spil og resultater som tronranere.

 

I det første tidsafsnit tager Levenfish for sig af kagen, og en interessant ny mester stikker snuden frem.

De tørre tal ser således ud:

 9. 1934/35  1.-2.  LEVENFISH & I. RABINOVICH 12/19

                    3.-4. Bogatyrchuk & Rjumin 11½

10. 1937     1.      LEVENFISH 12½/19

                    2.-3. Konstaninopolski & Ragosin 12

11. 1939     1.      BOTVINNIK 12/17

                    2.      Kotov 11½

                    3.      Belawenez 11

 Levenfish er den gamle russiske/sovjetiske generations mest succesrige.

Ved Kotovs navn stoppes op. Denne nye mester er interessant ved, at

også de vestlige mestre får rig mulighed for at boltre sig med ham efter verdenskrigen.

Fra dette tidsafsnit et parti fra det 11. Sovjetmesterskab i Leningrad 1939:

 En ny mester stikker snuden frem

A. Kotov - M. Yudovich

Nimzo-indisk

 1 d4 d5 2 Sf3 Sf6 3 c4 e6 4 Lg5 Lb4+ 5 Sc3 dxc4 6 e4 c5

Vi følger Wienervariantens hovedfortsættelse.

7 Lxc4 cxd4! 8 Sxd4 Da5 9 Lxf6

9 Ld2! Dc5 10 Lb5+ Ld7 11 Sb3 Db6 12 Ld3 0-0 13 0-0 med lille

positionel fordel til Hvid.

9 ... Lxc3+ 10 bxc3 gxf6?!

Sort går ind i en farlig variant, 10 ... Dxc3+ 11 Kf1 gxf6 er den senere tids bud.

11 0-0! Sd7 12 Kh1

Også 12 f4 er godt her.

12 ... Sb6

12 ... a6 13 f4.

13 Lb3

13 Lb5+! er det bedste for Hvid.

13 ... Ld7 14 Df3 Ke7 15 De3 Tac8 16 Tac1 Sc4 17 De2

Stillingen er mindre imponerende for Hvid her, men nu træder Sort ved

siden af den smalle sti.

17 ... Sb6?

17 ... Dc5 18 f4 h5! 19 e5 f5 20 Df2 h4.

18 Dd3

18 De3?! Sc4 med lige spil.

18 ... Tc5 19 f4 Thc8 20 c4 Le8

20 ... Da6 21 e5 fxe5 22 fxe5 Txe5 23 Dxh7.

21 e5!

Rydder f-linien så den bliver halvåben.

21 ... fxe5 22 fxe5 Txe5 23 Tcd1

Retter røntgenblikket mod svækkelsen d6.

23 ... Dc5

23 ... Td8? 24 Sc6+.

24 Dg3!.

Herfra dækker dronningen også el i det følgende.

24 ... Te4

 DIAGRAM

Hvid: Kh1, Dg3, Td1, Tf1, Lb3, Sd4

          (B)a2, c4, g2, h2.

Sort:  Ke7, Dc5, Tc8, Te4, Le8, Sb6

          (B)a7, b7, e6, f7, h7.

Hvid trækker

 

Sort er ovenpå med en bonde, men Hvids fordel er meget større end det.

25 Tf5!! exf5

25 ... Dd6 26 Txf7+.

26 Sxf5+ Kf6

26 ... Dxf5 27 Dd6#

27 Td6+ Kxf5 28 Df3+ Tf4 29 Dh5+ Ke4 30 Lc2+ Ke3 31 Td3+ 1-0

Sort går mat.

 Kilde: (2)

 Kotov. som herhjemme mest er kendt som forfatter, markerer sig endnu stærkere senere i Sovjetmesterskaberne.

 Kildehenvisning:

(2): New in Chess yearbook: periodical analysis of current opening

practice.-ed. by Genna Sosonko and Paul van der Sterren.-Alkmaar: Interchess BV (20, 1991)

 

 (A2b) 1940-1944 : Smyslov og Bondarevsky banker på

 Botvinniks relative fiasko i 1940, som omtales ovenfor, så både

Bondarevsky og Smyslov foran Botvinnik.

Smyslov bliver nr. 3 i det ”Absolutte Sovjetmesterskab” og i 1944 bliver

han nr. 2 foran kæmpetalentet Boleslawsky.

I tørre tal ser det således ud:

 12. 1940   1.-2. BONDAREVSKY & LILIENTHAL 13½/19

                 3.     Smyslov 13

Det Absolutte Sovjetmesterskab 1941: 1. BOTVINNIK 13½/20

                                                                  2. Keres 11

                                                                  3. Smyslov 10

13. 1944   1. BOTVINNIK 12½/16

                 2. Smyslov 10½

                 3. Boleslawsky 10

 Fra denne periode et parti fra matchturneringen om det ”Absolutte Sovjetmesterskab” i Moskva/Leningrad 1941:

 To af Botvinniks tronranere

V. Smyslov - I. Boleslawsky

Fransk

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Sc3 Lb4 4 e5 c5 5 a3 Lxc3+ 6 bxc3 Se7 7 a4 Da5

8 Dd2

En anden plan her er 8 Ld2 c4 9 Dg4.

8 ... Sbc6 9 Sf3 c4

Da Sort efter afbytningerne 9 ... cxd4 10 cxd4 Dxd2+ 11 Lxd2 ikke kan

spille Sa5, foretrækker Sort at ophæve spændingen i centrum.

Det hjælper Hvid, som herefter ikke behøver at frygte komplikationer i centrum, derfor er 9 ... Ld7 at foretrække.

10 g3 0-0 11 Lg2 f6 12 exf6 Txf6 13 0-0

Hvid har opnået terrænfordel og mulighed for spil på Sorts e-bonde.

13 ... Ld7 14 La3 Te8 15 Sh4 Sc8

15 ... Sf5 for at bytte springeren var at foretrække.

16 f4 S6e7 17 Tfb1

Før en systematisk belejring af e6-bonden styrker Hvid sin stilling på dronningefløjen .

17 ... Dc7 18 a5 Lc6 19 Sf3 Sg6 20 Se5!

Springeren står på et fortrinligt felt i centrum.

Sort kan ikke bytte den med sin egen, fordi Hvid så åbner f-linien for sit angreb. For eksempel: 20 ... Sxe5 21 fxe5 Tf7 22 Tf1 Txf1+ 23 Txf1 Dxa5

24 Lb4 Dc7 25 Df4, med truslen 26 Df8+! Hvis nu 25 ... h6, så 26 Lf3

(truer med Lh5), med afgørende styrkelse af angrebet.

20 ... Sce7 21 Lc5 a6 22 Sg4

Det er lykkedes Hvid at konsolidere på dronningefløjen, hvor hans

sortfeltede løber har opnået en sikker post på c5.

Hvid har en åbenlys terrænfordel og planlægger nu et angreb på

kongefløjen. Først lægges der pres på Sorts e-bonde.

22 ... Tf7 23 Te1 Sf5 24 Te2 h6 25 Tae1 Dc8

25 ... Ld7 taber efter 26 Lxd5, medens Hvid efter 25 ... Dxa5

26 Txe6 Txe6 27 Txe6 har et stærkt initiativ.

26 Lf3

Dette træk frigør feltet g2 for tårnet og truer med at overføre løberen til h5, medens der gøres klar til h4 fulgt af h5 med øgning af terrænfordelen.

26 ... Kh7 27 Tf1 Dc7 28 De1

Hvid har fokuseret sine styrker på kongefløjen.

28 ... Dxa5 er stadigvæk ufordelagtigt for Sort, i lyset af 29 Txe6 Txe6

30 Dxe6, med en invasion af hvide brikker. 28 ... Dd7 kan besvares med

29 Sf2 Sf8 30 Lh5 g6 31 Lf3, truende Sg4 fulgt af Se5, og hvis 31 ... h5,

så 32 Sh3, hvilket udnytter svækkelsen af Sorts bondekæde.

28 ... Sf8 29 Se5 Tf6 30 g4 Sd6 31 Dg3 Sf7

Truslen fra en bondestorm hænger over Sorts stilling.

Hvis 31 ... Se4, så 32 Lxe4 dxe4 33 Sxc4, hvor Hvid ikke behøver frygte

33 ... Lb5, i lyset af 34 Sd6. Også efter andre svar har Hvid altid

muligheden for en bondestorm.

32 g5 Sxe5

I lyset af truslen 33 g6+ var dette offer forceret.

33 gxf6 Sxf3+ 34 Txf3 gxf6 35 f5!

Dette fremstød fører til en hurtig gevinst.

35 ... Dxg3+ 36 Txg3 e5 37 Teg2 Sd7

 DIAGRAM

Hvid: Kg1, Tg2, Tg3, Lc5

          (B)a5, c2, c3, d4, f5, h2

Sort:  Kh7, Te8, Lc6, Sd7

          (B)a6, b7, c4, d5, e5, f6, h6

Hvid trækker

 Sort forsvarer sig mod én mat, men nu ender hans konge igen i et matnet.

38 Tg7+ Kh8 39 T7g6 Kh7 40 La3 exd4 41 Lc1!! opgivet

 Kilde: (3)

 Smyslov placerer sig i toppen af alle tidsafsnittets mesterskaber, men hans glansperiode er ej oprunden.

Der stødes i perioden på gamle kendinge fra førkrigstiden, som er

”sovjetiseret”: Lilienthal, der i Vesten er kendt for sin gevinst mod den legendariske cubanske verdensmester J. Capablanca - og: Keres, den

såkaldte evige toer, som pynter i selskabet af næsten-verdensmestre fra

Øst: I. Boleslawsky, I. Bondarevsky, D. Bronstein, V. Korchnoi og V. Ivanchuk. Vestens liste med S. Tarrasch, C. Schlechter og R. Fine må,

udover udvidelse med N. Short. tælle J. Timman med, for at blive på længde med den tilsvarende fra Øst.

Jaja, løftet om kortfattethed for denne periode skrider allerede, men: Bondarevsky er med på listen over VM-kandidater foroven.

Fordi han i den interzonale turnering som Bronstein vinder, sammen med bl.a. Boleslawsky går videre til den kandidatturnering, der ender med, at Bronstein - jo også han hører hjemme på listen - med mindst mulig  margen slår Boleslawsky i kampen om udfordrerprivilegiet.

Denne ret bruger han til næsten at detronisere Botvinnik i en VM-match

med uafgjort slutresultat.

Bondarevsky trækker sig på grund af sygdom fra kandidatturneringen.

Fokus skal dog være på Sovjetmesterskaberne, så nu tages der hul på

næste tidsafsnit.

Kildehenvisning:

(3): Smyslov, Vasily

Smyslov´s 125 selected games / translated by Kenneth P. Neal.-London: Cadogan, 1994

 (A2c) 1945-1949 : Keres og Bronstein banker på

 Keres og Bronstein omtales ovenfor, så de tørre tal serveres prompte:

 14. 1945   1.       BOTVINNIK 15/17!!

                 2.       Boleslawsky 12

                 3.       Bronstein 10

15. 1947   1.       KERES 14/19!

                 2.       Boleslawsky 13

                 3.-4. Bondarevsky & Smyslov 12

16. 1948   1.-2. BRONSTEIN & KOTOV 12/18

                 3.       Furman 11

17. 1949   1.-2. BRONSTEIN & SMYSLOV 13/19

                 3.-4. Geller & Taimanov 12½

 Fra dette tidsafsnit et parti fra det 15. Sovjetmesterskab i Leningrad 1947:

 Botvinniks første afløser i taberens rolle

P. Keres - V. Smyslov

Engelsk

1 c4 Sf6 2 Sc3 c5 3 Sf3 e6 4 g3 d5 5 cxd5 Sxd5

Når Sort svarer 5 ... exd5 her, så betyder 6 d4 at Tarraschforsvaret er nået

ved trækomstilling.

6 Lg2 Sc6 7 0-0 Sc7?

I denne stilling, hvor Sort har spillet e6 i stedet for e5, er denne manøvre

ikke god. Rigtigt er: 7 ... Sxc3 8 bxc3 Le7 9 d4 cxd4 10 cxd4 Lf6 og

hverken 11 e3 eller 11 Le3 er farligt for Sort.

8 b3 Le7 9 Lb2 e5

Sker med tempotab, men er den konsekvente følge af 7 ... Sc7.

Fortsætter Sort med 9 ... 0-0, giver 10 Tc1 Tb8 (på 10 ... Lf6 følger

11 La3) 11 Sa4 b6 12 d4! Hvid udmærket spil.

10 Tc1 f6 11 Sa4 b6

Den naturlige fortsættelse er 11 ... Se6 12 La3 Da5 13 e3! 0-0 14 d4 Td8

15 Te1 med klar positionel fordel for Hvid.

Sort har formodentlig ikke taget med i beregningen at Hvid i det følgende kommer til en fordelagtig åbning af spillet.

12 Sh4 Ld7 13 e3! 0-0 14 d4 exd4 15 exd4 Tc8 16 dxc5 b5 17 Sc3 f5

 DIAGRAM

Hvid: Kg1, Dd1, Tcl, Tf1, Lb2, Lg2, Sc3, Sh4

          (B)a2, b3, c5, f2, g3, h2

Sort:  Kg8, Dd8, Tc8, Tf8, Ld7, Le7, Sc7, Sc6

          (B)a7, b5, f5, g7, h7

Hvid trækker

 På 17 ... Lxc5 følger naturligvis 18 Sxb5.

18 Tc2!

Forbereder det endelige stød. Sort forsvarer sig stædigt, men kan ikke forhindre sammenbruddet.

 18 ... Lxh4 19 Td2 Tf7 20 gxh4

Hvis 20 Lxc6 så 20 ... Lxc6! 21 Txd8+ Txd8 med modspil.

20 ... Se6 21 Sxb5 Sxc5 22 Sd6 Te7 23 Sxc8 Dxc8 24 La3 Se4

25 Lxe4 fxe4 26 Lxe7 Se5 22 Txd7! opgivet

Kilde: (4)

Ved gennemlæsning af scorerne stoppes op ved nogle imponerende magtdemonstrationer. Om dette bliver der tale i denne tid.

Den gamle generation er væk fra topplaceringerne og Botvinnik dominerer sammen med en perlerække af navne, som tiltrækker sig den vestlige elites opmærksomhed. De fleste af mestrene er omtalt ovenfor; derudover kan nævnes. at S. Furman får betydning i skakhistorien som træner, medens

E. Geller i Danmark nok mest er kendt for sit opgør med Bent Larsen.

Mark Taimanov er en stormester med stor åbningsteoretisk betydning og kan desuden prale af en karriere som koncertpianist med flere pladeudgivelser. Danskere vil kende ham fra delesejren i KS Jub.turn. 1965 i København med det jugoslaviske ikon S. Gligoric og sovjetiske A. Suetin. Suetin er udover at være en stærk stormester kendt for sine åbningsteoretiske værker.

Skakuret rinder ubønhørligt ud, så videre:

 

Kildehenvisning:

(4): Ridala, Esmo

Keres vinner: biografi over stormästaren Paul Keres, med 55 glanspartier.­översättning från finskan av Bernt Sehlstedt.-Upsala: Universitas, 1960

 (B) 1950-1956 : Keres og de andre

 Fra 1947 og til Sovjetmesterskabernes opløsning i 1991 afvikles mesterskabsturneringerne regelmæssigt.

 I det tidsafsnit som afgrænser dette kapitel, viser Keres, at han stadig skal tages alvorligt. Ikke nok med det, der dukker flere nye VM-kandidater op i topplaceringerne: Petrosian, Korchnoi, Spassky og Tal!

Desuden henvises fremover til et nærmere blik på de tørre tal, som fra nu af og et stykke ind i storhedstiden - indenfor rimelig  hensyntagen til pladsen - vil indeholde topplaceringerne:

18. 1950   1.       KERES 11½/17

                 2.-4. Aronin, Lipnitsky & Tolush 11

                 5.-6. Smyslov & Konstaninopolski 10

19. 1951   1.       KERES 12½/17

                 2.-3. Geller & Petrosian 11½

                 4.       Smyslov 11

                 5.       Botvinnik 10

 20. 1952   1.-2. BOTVINNIK & Taimanov 13½/19

                 3.       Geller 12

                 4.-5. Boleslawsky & Tolush 11½

21. 1954   1.       AVERBACH 14½/19!

                 2.-3. Taimanov & Korchnoi 13

                 4.-5. Lisitsyn & Petrosian 12½

 22. 1955   1.-2. GELLER & Smyslov 12/19

                 3.-6. Botvinnik, Ilivitsky, Petrosian & Spassky 11½

23. 1956   1.-3. TAIMANOV, Averbach & Spassky 11½/17

                 4.       Korchnoi 11

                 5.-7. Tal, Kholmov & Polugaievsky 10½

En imponerende score af Averbach, der i sidste mesterskab i dette

tidsafsnit taber titel-omkampen til Taimanov.

Averbach er kendt for sit teoretiske virke; især vil hans slutspilsværker

være kendt herhjemme.

 Fra dette tidsafsnit et parti fra det 21. Sovjetmesterskab i Kiev 1954:

 To store mestre med lange karrierer V. Korchnoi - E. Geller

Siciliansk

1 e4 c5 2 Sf3 Sc6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 Sf6 5 Sc3 d6 6 Lg5 e6 7 Dd2 Le7

8 0-0-0 0-0 9 f4 e5 10 Sf3 Lg4

Her fortsætter partiet Kagan-Burnevskij fra det 32. Sovjetmesterskab interessant med 10 ...exf4 11 Lxf4 Le6 12 Lxd6 Lxd6 13 Dxd6 Db6

14 Ld3 Tac8 15 Thel Tfd8 16 Da3 Sb4 med udmærket sort kompensation for bonden.

11 h3

Hvid fremtvinger slag på f3 for at få åbnet g-linien til kongeangreb,

samtidig med at dobbeltbonden på f-linien skal tage sig af Sorts centrumbønder. Sort får imidlertid for godt spil, og 11 Le2 er bedre.

11 ... Lxf3 12 gxf3 Sd4 13 fxe5 dxe5 14 Tg1?!

Bedre er 14 f4 i overensstemmelse med den lagte plan. Derefter er der lige spil. Nu kan Sort opnå fordel med 14 ... Tc8 15 Lh6 g6 16 f4 Da5

(evt. 16 Lxf8 Dxf8 med sort overlegenhed på dronningefløjen).

Imidlertid indlader Geller sig letsindigt på at snuppe den tilbudte bonde:

14 ... Sxf3? 15 Df2

(Sorts dronning er truet.)

15 ... Db6 16 Le3 Sd4

 DIAGRAM

Hvid: Kcl, Df2, Tdl, Tgl, Le3, Lfl, Sc3

          (B)a2, b2, c2, e4, h3

Sort:  Kg8, Db6, Ta8, Tf8, Le7, Sd4, Sf6

          (B)a7, b7, e5, f7, g7, h7

Hvid trækker

 

17 Txd4! exd4 18 Lxd4 Dd8?

17 ... De6 giver Sort bedre chancer.

Trækket analyseres af mange, og Vukovic foreslår 19 Lc4!? Dxc4 20 Sd5, men Korchnoi anfører 20 ... Se8 og uklart spil.

I stedet for peger Korchnoi på 19 Sd5 Se8 20 Lc4 Dh6+ 21 Kb1 Lh4

22 Df5 med fortsat kraftigt pres på den sorte stilling, medens varianter, der straks vinder kvaliteten tilbage, kun giver små gevinstforhåbninger.

19 Sd5 Se8

Forceret, da 19 ... Kh8 omgående taber til 20 Sxe7 Dxe7 21 Txg7! Kxg7

22 Dg3+ Kh8 23 Dg5 etc..

20 Dg3 f6?

Giver mulighed for den store finale. Et sejt forsvar kan følge efter

20 ... Lh4!

21 Lc4 Tf7 22 Sf4! Ld6

Eller 22 ... Dxd4 23 Lxf7+ Kxf7 24 Db3+ Kf8 25 Se6+.

23 Lxf7+ Kxf7 24 Db3+ Ke7 25 Lxf6+! opgivet

Mat er uundgåelig.

 Kilde: (5)

Både Geller og Korchnoi kendetegnes ved, at de begge bevarer en anselig spillestyrke i en moden alder.

Det beviser Geller senere i Sovjetmesterskaberne, medens Korchnoi efter sin afhopning til Vesten udfordrer den sovjetiske verdensmester A. Karpov i både 1978 og 1981.

Også Kholmov og Polugaievsky er stærke stormestre, som Vestens elite krydser klinger med.

I 1956 var med undtagelse af Boris Spassky de sovjetiske deltagere i kandidatturneringen fraværende.

 Kildehenvisning:

(5): Novrup, Svend

Korchnoi: skakkens springer.- Samleren, cop. 1978 (Novrups

spillebøger: 7)

(C) 1957-1988: Storhedstiden

Fra og med 1957 opnåede Sovjetmesterskaberne en styrke der indtil 1980’erne for regelmæssige begivenheders vedkommende i Vesten kun ses i form af kandidatturneringerne.

For dette lange tidsafsnit kommer de tørre tal på bordet i bidder:

24. 1957   1.       TAL 14/21

                 2-3.  Bronstein & Keres 13½

                 4.-5.  Spassky & Tolush 13

25. 1958   1.       TAL 12½/18

  2.       Petrosian 12

  3.       Bronstein 11½

  4.       Averbach 11

  5.-6. Spassky & Polugaievsky 10½

26. 1959   1.       PETROSIAN 13½/19

  2.-3.  Spassky & Tal 12½

  4.-5.  Kholmov & Taimanov 12

27. 1960   1.      KORCHNOI 14/19

                 2.-3.  Geller & Petrosian 13½

                 4        Bagirov 12

  5.       Polugaievsky 11½

Den senere verdensmester M. Tal slår igennem med en komets brag.

"Troldmanden fra Rigas uklare ofre gør ham berygtet hos modspillerne

og berømt hos skakfans.

Bronstein og Keres omtales foroven, medens den senere verdensmester T. Petrosian trænger sig på.

”Den armenske tiger” danner sammen med Tal og Viktor "den grusomme" Korchnoi en mægtig trio, som bliver de meste succesfulde samlere af Sovjetmesterskaberne efter Botvinnik.

En smagsprøve fra det 27. Sovjetmesterskab i Leningrad 1960:

Mestrenes test

M. Taimanov - L. Polugaievsky

Dronninggambit

1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Sf3 Sf6 4 Da4+ Sbd7 5 Sc3 e6 6 e4 c5 7 d5 exd5 8 e5 d4

8 ... b5 har på dette tidspunkt fået sig et dårligt skudsmål, hvorfor Sort nu forsøger med 8 ... d4, som imidlertid også falder uheldigt ud.

9. Lxc4 dxc3 10 exf6 Dxf6 11 Lg5 Dc6

Mestrene kaster sig ud i et åbningsslagsmål og kun én af dem kan overleve testen. Det ser fristende ud at spille 12 Se5 da Hvid truer Lxf7# og Sort ikke kan spille 12 ... De4+ for 13 Kf1! Også 12 ... Sxe5 13 Lb5 ser afgørende ud, men det er netop det Sort spekulerer i, for efter 13 ... Ld7! 14 Lxc6 Lxc6 har Sort ganske vist kun to officerer for dronningen, men alligevel gode chancer! Men nu er det Hvids tur.

 DIAGRAM

Hvid: Ke1, Da4, Tal, Thl, Lc4, Lg5, Sf3, (B)a2, b2, f2, g2, h2

Sort: Ke8, Dc6, Ta8, Th8, Lc8, Lf8, Sd7, (B)a7, b7, c3, c5, f7, g7, h7

Hvid trækker

 12 0-0-0!!

Et dronningoffer, som det er selvmord at modtage, som stampartiet H. Müller - N.N. fra 1934 beviser: 12 ... Dxa4 13 The1 + Le7 14 Txe7+Kf8

15 Txf7+ Kg8 16 Tfxd7+ Dxc4 17 Td8+ Kf7 18 Se5+ Ke6 19 Sxc4 og

Sort opgav.

12 … cxb2+ 13 Kxb2 Le7 14 Thel f6 15 Lb5! Db6

Eller 15 ... Dc7 16 De4!

13 Kc1 fxg5 17 Lxd7+ Kf8

Sort er kommet sig over det første chok og regner med at være over det værste. Han får dog igen noget at se til!

18 Txe7! Kxe7 19 De4+ Kd8

Eller 19 ... Kf7 20 Sxg5+ Kf6 21 Df5- med hurtig gevinst. Det bliver

Hvid som overlever testen:

20 Lf5+ Kc7 21 De5+ Kc6 22 Td6+ Kb5 23 Db2+ opgivet

Sort gav op, da han ikke kan undgå matsætning efter 23 .. . Ka5

24 Da3+ Kb5 25 Sd4+! Kc4 26 Ld3+.

 Kilde: (6)

28. 1961   1.       PETROSIAN 13½/19

               2.        Korchnoi 13

               3.-4.    Geller & Taimanov 12

               5.-6.    Smyslov  & Spassky 11

29.1961    1.      SPASSKY 14½/20

               2.        Polugaievsky 14

               3.        Bronstein 12½

               4.-6.    Tal, Vasjukov & Averbach 12

30. 1962   1.      KORCHNOI 14/19

               2.-3.    Taimanov & Tal 13½

               4.        Kholmov 13

               5.        Spassky 12½

 Petrosian og Korchnoi tager broderparten men nye stjerner som Spassky og Polugaievsky dukker op på den sovjetiske skakhimmel.

 Kildehenvisning:

(6): Arbejder-skak

nr. 5, maj 1960, 30 årgang

 Og flere resultater:

 31. 1963          1.-3. STEIN, Spassky & Kholmov 12/19

                        4.-6. Bronstein, Geller & Suetin 11½

32. 1964/65     1.     KORCHNOI 15/19!

                        2.      Bronstein 13

                     3.      Tal 12½                                                                                                                                             4.      Stein 12

                     5.-6. Kholmov & Sjamkovitsj 11½

33. 1965          1.     STEIN 14/19                                                                                                                                 2.       Polugaievsky 13½                                                                                                                             3.          Taimanov 13                                                                                                                         4.-5.               Furman & Suetin 11½                        34. 1966/67                     1.                   STEIN 13/20                                                                      2.    Geller 12½                                                                                                                                     3.-5.  Gipslis, Korchnoi & Taimanov 12

35. 1967          1.-2. POLUGAIEVSKY & TAL 10/13                                                                                                 3.    Vasjukov, Taimanov & Platonov 9½

36. 1968/69     1.      POLUGAIEVSKY & A. Zaitsev 12½/19                                                                                     3.    Lutikov 11½                                                                                                                                         4.-5.          Liberson & Tseschkovski 11

 Næstfølgende Sovjetmesterskab er samtidig zoneturnering, og derfor stærkt besat.

Geller har ikke kvalificeret sig, men han sender en ansøgning til skakforbundet og beder om lov til at deltage!

Få dage før turneringens start bliver ansøgningen bevilget.

Podgaets, et eksempel på en af de talentfulde unge, klarede sig fint i sidste mesterskab, men når denne gang ikke gennem halvfinalen på grund af dårlig korrektion.

Til disse Sovjetmesterskaber er kun nogle få udvalgte prækvalificeret eller personligt inviteret.

Alle andre må nå igennem ovennævnte halvfinale for at kvalificere sig til finale-turneringen.

Det er denne finale-turnering som omtales som Sovjetmesterskabet.

Som syn for sagen med hensyn til Sovjetmesterskabernes styrke vises som eksempel resultaterne fra denne i september/oktober spillede turnering for zone 4:

 37. 1969 1.-2.     PETROSIAN & Polugaievsky 14/22

                 3.-5.    Taimanov, Smyslov & Geller 13½

                 6.         Stein 13

                 7.-9.     Balaschov, Kholmov & Platonov 12½

                 10.-11. Gipslis & Savon 12

                 12.       Averkin 11½

                 13.       Schuchovitskij 11

                 14.-15. Tal & Liberson 10½

                 16.       Vasjukov 9½

                 17.-20. I. Zaitsev, A. Zaitsev, Lutikov & Gufeld 9

                 21.       Tukmakov 7½

                 22.       Furman 7                    

                 23.       Kuprejtschik 6½

 Udover unge debutanter som får en god debut og endnu titelløse spillere som får bedre resultater i Sovjetmesterskaberne, indeholder ovenstående resultatliste 13 stormestre, heraf 3 verdensmestre!

Sovjetmester-titlen går til Petrosian efter omkamp, berammet til 6 partier og spilles januar 1970 i Moskva.

Den armenske tiger lader i de første fire partier ikke sidste års mester komme til angreb og tager et afgørende forspring på 3-1.

Det 5. parti holder Petrosian remis og gør således et sjette parti overflødig.

Turneringen refereres i Skakbladet; som eksempel fra omkampen anbefales det fjerde matchparti, som man finder i Skakbladet 4, april 1970 (66. årgang) på et velassorteret bibliotek.                                                                                                                    

38. 1970          1.     KORCHNOI 16/21!

                        2.     Tukmakov 14½

                        3.     Stein 14

                        4.     Balaschov 12½

                  5.-7. Gipslis, Savon & Karpov 12

 I så stærke turneringer som storhedstidens Sovjetmesterskaber er det ikke kun præmietagerne som spiller seværdige partier – også her gives omgående syn for sagen ved hjælp af nedenstående.

Miniaturen er lejlighedsvis belastet med noter for teoriløverne at kaste sig over.

Partiet stammer fra det 37. Sovjetmesterskab i Moskva 1969:

 En miniature med Troldmanden fra Riga

M. Tal - A. Zaitsev

Fransk

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Sd2 c5 4 Sgf3 Sc6 5 exd5 exd5 6 Lb5

Med en lille trækomstilling når vi hovedvarianten for Sort når han slår tilbage på d5 med bonden.

Senere bliver 4 exd5 Dxd5 populær: 5 Sf3 cxd4 6 Lc4 Dd6 7 0-0 Sf6

8 Sb3 Sc6 9 Sbxd4 Sxd4 10 Sxd4; for eksempel: 10 … a6 11 Lb3 Dc7

12 Df3 Ld6 13 h3 0-0 osv. .

6 … De7+

En gammel fortsættelse i Tarraschvarianten, som Spassky relancerer i sit 7. matchparti mod Geller i 1968, hvor 7 Le2 cxd4 8 0-0 Dd8 9 Sb3 Ld6

10 Sbxd4 Sge7 heller ikke løser Sorts vanskeligheder.

Hovedvariantens populæreste fortsættelse for Sort når han slår på d5 med bonden er i stedet for: (efter 4 exd5 exd5 5 Sgf3 Sc6 6 Lb5) Ld6 7 dxc5 Lxc5 8 0-0 Sge7 9 Sb3: Korchnoi spiller i 1974 9 … Ld6 10 Sbd4 0-0

11 c3 Lg4 12 Da4 Dd7 13 Le3 a6 14 Le2 Sxd4 15 Dxd4 Sc6 16 Dd2 Tfe8

17 Tad1 Tad8 med lige spil mod Karpov i kandidatmatchens 16. parti i Moskva.

7 Le2 Dc7 8 0-0 cxd4

Dette er en smagssag; Tal foretrækker 8 … Sf6: for eksempel (efter 7 Le2 Sf6 8 0-0 Dc7) 9 Te1 Le6 10 dxc5 Lxc5 11 Sb3, hvor 11 … Lb6 12 Sfd4 0-0 13 Le3 giver en lille fordel til Hvid.

Som svar på 8 … c4 kan Hvid overveje 9 b3 b5 10 a4 c3 11 axb5.

9 Sb3 Ld6

En fejl. Han skal i første omgang tænke på sin konges sikkerhed.

Efter 9 … Sf6 10 Sbxd4 Le7 vil vi nå den karakteristiske stilling i denne variant.

10 Sbxd4 a6

Spilles for at dække den positionelle trussel Sb5. Trækket er nødvendigt, men nu bliver Hvids overlegenhed enorm.

11 c4

Ret godt er også Petrosians anbefaling 11 Sxc6 bxc6 12 Dd4.

Hvid forkaster denne variant på grund af 12 … Se7 hvor Sort, ved at ofre to bønder, kan vinde initiativet.

11 … Sf6

Dette taber allerede forceret. Det mindre onde er 11 … Sge7 12 cxd5 Sxd5 men selv herefter har Hvid det behagelige valg mellem 13 Sxc6, 13 Sb5 og 13 Lc4.

12 Lg5! Se4

Sort har intet valg. 

DIAGRAM

Hvid: Kg1, Dd1, Tal, Tfl, Le2, Lg5, Sd4, Sf3,

(B)a2, b2, c4, f2, g2, h2

Sort: Ke8, Dc7, Ta8, Th8, Lc8, Ld6, Sc6, Se4,

(B)a6, b7, d5, f7, g7, h7

Hvid trækker

13 cxd5 Sxd4

På 13 … Sxg5 afgør 14 dxc6.

14 Dxd4 Sxg5 15 Dxg7!

Efter dette naturlige træk opnår Hvid et uimodståeligt angreb.

15 … Sxf3+ 16 Lxf3 Tf8 17 Tac1!

Dette er mere præcist end 17 Tfe1+ Kd8.

17 … Lxh2+

Tvungent, idet der på 17 … Dd7 vil følge 18 Tfe1+ Le7 19 d6 Dxd6

20 Tcd1 Dg6 21 De5 Le6 22 Lxb7.

18 Kh1 Dd6 19 g3

Hvid har styr på det hele og vinder officeren tilbage.

19 … Lxg3

Dette fremskynder vejen mod enden lidt, men at have en stilling som Sorts, og at være bagud med en bonde oveni, er ikke en tiltalende fremtidsudsigt.

20 fxg3 Lf5

Det synes næsten ikke på sin plads at anbefale 20 … Ld7 som værende en anelse bedre.

21 Tfe1+ 1-0

I lyset af varianten 21 … Kd7 22 Dg5 Lg6 23 Te7+ Dxe7 24 Tc7+ Kxc7

25 Dxe7+ Kb6 26 Dd6+.

Kilder: (7) & (8)

Stein brager igennem til den absolutte top og Polugaievsky scorer sin broderpart. Som en af Sovjetmesterskabernes konger genbesætter Korchnoi eftertrykkeligt tronen for sidste gang i 1970, medens Savon og Karpov stikker snuden frem.

Kildehenvisninger:

(7): Tal, Mikhail

The life and games of Mikhail Tal.-London: Everyman Chess, 1997

(8): Nunn´s chess openings / John Nunn [… et al].- London: Gambit, 1999.

-På ryggen: NCO: Nunn´s Chess Openings / Nunn, Burgess, Emms, Gallagher.-Gambit, Everyman Chess

 Efter at have svælget I resultater skæres nu ”ned” til Top 3 med lejlighedsvise tilføjelser.

39. 1971 1.     SAVON 15/21

               2.-3. Smyslov & Tal 13½

De helt unge spillere Karpov (tidligere junior-VM) og Balaschovs gode placeringer (4. Karpov 13. 5-6. Balaschov & Stein 12) er bemærkelsesværdige. Der bliver kæmpet hårdt, både i top og bund og jævnbyrdigheden  er stor i den nederste del af turneringstabellen.

For eksempel vinder nr. sidst, Tsejtlin, lige så mange partier (6) som nr. 2, Smyslov. Kun 106 af de 231 partier (= 46%) ender remis i dette nationale mesterskab!

Bronstein og Polugaievsky må nøjes med at dele 7. pladsen med deres 11½, men henviser dog bl.a. Geller til lavere placering.

 40. 1972 1.        TAL 15/21

               2.        Tukmakov 13

               3.-5.    Savon, Kuzmin & Muchin 12½

Med 11½ deler Balaschov 7. pladsen med Vasjukov foran bl.a. Kholmov og Bronstein.

 41. 1973 1.        SPASSKY 11½/17

                 2.-6. Karpov, Korchnoi, Kuzmin, Petrosian &

                       Polugaievsky 10½

Det imponerende forfølgerfelts bunkebryllup sættes i relief af, at Geller deler 7. pladsen med Grigorjan med ”bare” 8½ og Tal, Keres, Savon og Taimanov deler 9. pladsen med 8.

 

42. 1974 1.-2. TAL & BELJAVSKIJ 9½/15

                 3.-4.  Vaganian & Polugaievsky 9

Alexander ”Big Al” Beljavskij er født så sent som 19-12-1953!

Bl.a. Romanisjin og Tseschkovski nøjes med 8½, Balaschov med 8, Kuzmin med 7½ og Vasjukov med 7, medens Taimanov scorer endnu mindre.

 

43. 1975 1.      PETROSIAN 10/15

                 2.-5. Vaganian, Gulko, Romanisjin & Tal 9½

6. pladsen deles mellem Balaschov, Geller og Polugaievsky med 8½, mens ”Big Al” Beljavskij deler 9. pladsen med veteranen Bronstein med 7½.

 

I denne første halvdel af halvfjerdserne deler Tal og Petrosian rovet lige over med de nye.

 

44. 1976 1.        KARPOV 12/17

                 2.       Balaschov 11

                 3.-4.  Petrosian & Polugaievsky 10½

Dorfman snupper 5. pladsen med 9½, Tal og Smyslov deler 6. pladsen med 9, mens Geller, Romanisjin og Svesjnikov deler 8. pladsen med 8½.

45. 1977 1.     DORFMAN & GULKO 9½/15

                 3.-4. Petrosian & Polugaievsky 9

Med 8 p. deler Tal i denne turnering 5. pladsen med Bagirov og veteranen Geller.

 Tiden er kommet, hvor den sidste af de største Sovjetmesterskabs-triumfatorer vinder en turnering om Sovjetmesterskabet.

Tal deler førstepladsen med Tseschkovski, ekstra bemærkelsesværdigt er i det 18 mand storefelt: ”(…) 9. Kasparov 8½. (…)”:

 46. 1978 1. TAL & TSESCHKOVSKI 11/17

                 3. Polugaievsky 10

4. pladsen går til Georgadze med 9½ og 5. pladsen deles med 9 p. mellem Geller, Romanisjin , Beljavskij og Svesjnikov; altså ikke nogen dårlig finaleturnering og her følger en smagsprøve i form af et parti fra dette 46. Sovjetmesterskab i Tbilisi 1978: 

 Et knusende nederlag imod ”Big Al”

A. Beliavskij - B. Gulko

Modtaget Dronninggambit

1 d4 d5 2 c4 dxc4 3 Sf3 Sf6 4 e3 e6 5 Lxc4 c5 6 0-0 Sc6 7 De2 cxd4 8 Td1 Le7 9 exd4

Dette signaliserer Hvids intention om, at gå efter det hele point.

Hvid accepterer den isolerede d-bonde i håbet om, at aktivt officersspil og angrebschancer mod den sorte konge giver ham tilstrækkelig kompensation.

9 …0-0 10 Sc3 Sa5

I nogen stillinger med den hvide isolani i d-linien kan Sort spille Sb4, for at forstærke grebet om feltet d5.

11 Ld3 b6 12 Lg5 Lb7 13 Tac1 Sd5?!

Sort ønsker at bytte officerer af, hvilket almindeligvis er en god idé imod opstillinger med isoleret centrumsbonde, selvom det her indikerer, at Sort sandsynligvis spiller på remis.

13 …Tc8 er mere naturligt, der kan for eksempel følge 14 Se5 Sd5         15 Dh5 med uklart spil.

14 De4

Et net mellemtræk som aktiverer den hvide dronning.

14 …g6 15 Dh4

Med lille fordel til Hvid.

15 …f6

Bryder reglen ”svæk aldrig bønderne foran din konge når du er svagest på denne fløj”.

Med to simple manøvrer gør Hvid Sorts kongefløj klar til et offerangreb.

Sort tror på sin side tilsyneladende på, at bønderne i en slags         paraply-effekt skubber Hvids officerer tilbage, men …:

16 Lh6 Sxc3 17 Txc3!

Hvid dublerer nu tårne på c-linien og stopper al sort modspil.

17 …Lxf3 18 gxf3 f5 19 Df4 Tf7 20 Tdc1

Hvid kan nu kombinere gennemtrængen på dronningfløjen med trusler mod Sorts konge.

20 …g5 21 De5 Tf6 22 La6 Kf7 23 Tc7

DIAGRAM

Hvid: Kg1, De5, Tc1, Tc7, La6, Lh6,

(B)a2, b2, d4, f2, f3, h2

Sort: Kf7, Dd8, Ta8, Tf6, Le7, Sa5,

(B)a7, b6, e6, f5, g5, h7

Sort trækker

 23 …Txh6

Desperation.

Sort har intet andet.

Selv med en officer mindre fortsætter Hvid roligt med angrebet.

24 b4!

Sikrer feltet c6 til tårnet på c1, for at lægge pres på svagheden e6.

24 …Tf6 25 bxa5 Kg6 26 T1c6 bxa5 27 Lc4 Tb8

Sort er næsten i træktvang.

28 Lxe6 Tb6 29 Lxf5+ Kf7 30 Dxf6+ 1-0

Hvis 30 …Ke8 31 Txe7+ Dxe7 så 32 Tc8+ og mat i næste.

 Kilde: (9)

 Verdensklassespilleren Gulko havner med tre andre mestre på 8 p..

Immervæk bedre end Michailitsjin og Tukmakov der får 7½.

Dorfman opnår kun næstsidstepladsen med sine 6½.

Kuzmin bliver bundskraber, selvom han skraber sammen til 6p.!

 Kildehenvisning:

(9): International chess: number one.

- London: Master Chess Publications, 1979.

- I kolofon: International Chess will have 12 issues per year

 Det fylder alt sammen, så nu følger en lang række resultater og kommentarer til de sidste Sovjetmesterskaber i dennes storhedstid:

 47. 1979 1. GELLER ! 11½/17

                 2.     Yusupov 10½

                 3.-4. Balaschov & Kasparov 10

Kun ét ord dækker over begivenheden, at en af veteranerne vinder Sovjetmesterskabet med en udelt turneringssejr: sensation.

 

48. 1980/81 1.-2. BELJAVSKIJ & PSAKHIS 10½/17

                      3.-5. Yusupov, Balaschov & Romanisjin 10

Geller gentager med sine 6½ p. på en todelt 14. plads ikke sensationen.

Andre store navne i det slagne felt er Tseschkovski og Kuzmin           (6.-9. med 9½), Vaganian (10. med 9) samt Vasjukov (11.-12. med 8½)

 

49. 1981 1.-2. KASPAROV & PSAKHIS 12½/17

                 3.     Romanisjin 10

Den nye verdensstjerne Kasparov er sammen med en anden af de ”store K´ere”, verdensmesteren Karpov, de to største navne der endnu kan nå at vinde ”deres” Sovjetmesterskaber.

 

I ovennævnte turnering findes Tukmakov (4.-5. med 9½), Beljavskij  (6.-7. med 9), Dorfman og Yusupov (8.-9. med 8½), Tseschkovski         (10.-13. med 8) samt Gulko og Kuzmin (15.-16. med 6½).

 

50. 1983 1.      KARPOV 9½/15

                 2.       Tukmakov 9

                 3.-4. Vaganian & Polugaievsky 8½

Den regerende verdensmester vinder den sidste udelte førsteplads som det lykkes de allerstørste at score før lukketid … .

I ovennævnte turnering findes Balaschov (5. med 8), Petrosian, Psakhis & Romanisjin (6.-9. med 7½), Beljavskij (10.-13. med 7) samt Geller og Yusupov (14-.15. med 6½).

 

51. 1984 1. A. SOKOLOV 12½/17

                 2. Lerner 11½

                 3. Eingorn 10½

Selvom dette er et ”relativ svagt” Sovjetmesterskab for storhedstidens vedkommende, findes følgende mestre i ovennævnte turnering:

Michailitsjin (4.), Beljavskij (5.) og Balaschov (17.).

Sokolov har en ”dansk” triumf bag sig: junior-verdensmesterskabet i København 1982.

 

52. 1985 1.-3. M. GUREVICH, Gavrikov & Tjernin 11/19

I denne turnering findes Balaschov og Sokolov (10½), Psakhis (10), Gulko (9½), Tukmakov (9) samt Geller (8).

 

Før en sidste stærk opblussen klinger storhedstiden stille ud og i det følgende garanteres kun for nævnelse af turneringsvinderne:

 

53. 1986 1. TSESCHKOVSKI

 

54. 1987 1.-2. BELJAVSKIJ & Salov

Beljavskij vandt omkampen 3-1, efter at han og Salov begge havde scoret 11/17.

Ehlvest og Eingorn scorede 10½, Jusupov og Tjernin 10, Dolmatov 9½, Lputian, Psakhis, Kuprejtjik og Tukmakov 9 og Bareev scorer 8.

Længere nede findes Khalifman (6) og Tseschkovski (5½).

 

55. 1988 1-2. KASPAROV ! & KARPOV !

Storhedstiden blusser en sidste gang op med denne meget stærke begivenhed.

K-K spiller her deres turneringsparti no. 130 mod hinanden, det sluttede remis, den indbyrdes score er herefter 66-64 i Kasparovs favør efter deres årelange kappestrid.

Som ovenfor nævnt, er dette en meget stærk begivenhed, hvilket illustreres bedst med den sidste komplettering af resultatlisten fra et Sovjetmesterskab:

K & K scorede 11½/17

3.-4.    Salov & Yusupov 10

5.-6.     Ivanchuk & Eingorn 9½

7.          Yudasin 9

9.-13.   Gavrikov, Vaganian, Smyslov, Sokolov & Ehlvest 8

14.       Khalifman 7½

15.-16. Gurevitch & Smirin 7

17.-18. Malanjuk & Kharitonov 6

Kasparov er regerende FIDE-verdensmester, Karpov er hans forgænger og efterfølger.

Ivanchuk er stadig junior men spiller senere VM-match.

Smyslov er ex-VM.

Khalifman er senere FIDE-VM.

Yudasin, ”Big Al” Beljavskij og Vaganians rolle i Sovjetmesterskabernes historie er ikke sluttet endnu, men skakuret rinder stille ud for dette enestående kapitel i skakhistorien.

(D) 1989-1991 : Svanesangen

 56. 1989 VAGANIAN vinder titlen.

Andenpladsen deles mellem Beljavskij, Gelfand, Dolmatov og Eingorn.

 

57. 1990 BELJAVSKIJ vinder titlen.

Turneringssejren må han dog dele med Yudasin, Bareev & Vyzmanavin.

Sidstnævnte medvirker i det sidste parti som er taget fra det sidste Sovjetmesterskab.

 

58. 1991 MINASIAN vinder titlen.

Turneringssejren deler han med Mageramov.

64 spillere og 11 runder schweizer udelukkende mod andre kvalificerede sovjetiske spillere er stadig hård kost: Kramnik og Shirov findes længere nede og Tal havner på en 39.-49. plads.

Som rosinen i pølseenden følger her det foroven lovede parti fra dette sidste Sovjetmesterskab i Moskva 1991:

 Vyzmanavin slukker lyset

A. Vyzmanavin – M. Sorokin

Slavisk Dronninggambit

1 d4 d5 2 c4 e6 3 Sc3 c6 4 e3 Sf6 5 Sf3 Sbd7 6 Ld3 dxc4 7 Lxc4 b5    8 Le2 Lb7 9 0-0

9 e4 b4 10 e5 bxc3 11 exf6 cxb2 12 fxg7 bxa1(D) 13 gxh8(D) med uklart spil.

9 …a6 10 e4 c5 11 e5 Sd5 12 a4 b4 13 Se4 cxd4 14 Lg5 Da5           15 Dd4 h6 16 Lh4 Db6 17 Dd2 Sc5 18 Sxc5 Lxc5 19 a5 Da7              20 Tfc1 0-0 21 Ld3 Tfc8 22 Tc4 Lc6 23 Tg4 Kf8?! 24 Te1!? Dc7?!

Efter 24 …Se7!? eller 24 …Le7 25 Sd4 Lxh4 26 Txh4 er Hvids fordel lille.

DIAGRAM

Hvid: Kg1, Dd2, Te1, Tg4, Ld3, Lh4, Sf3,

(B)a5, b2, e5, f2, g2, h2

Sort: Kf8, Dc7, Ta8, Tc8, Lc6, Lc5, Sd5,

(B)a6, b4, e6, f7, g7, h6

Hvid trækker

25 Lh7! g5

Efter 25 …Se7 26 Lxe7 Kxe7 27 Txg7 eller 25 …Le7 med skønhedsparti-svaret 26 Dxh6 er Hvids fordel afgørende.

26 Sxg5 hxg5 27 Dxg5 Ke8 28 Dg8+ Kd7 29 Dxf7+ Se7

29 …Le7 30 Tg6 Te8 (eneste træk) 31 Dxe6+ Kd8 32 Td1 med afgørende fordel til Hvid.

30 Lxe7 Lxe7 31 Td4+ Ld5 32 Txd5+ 1-0

32 …exd5 33 Dxd5+ Ld6 (33 …Ke8 34 Lg6+) 34 Lf5+

 Kildehenvisning:

(10): Sahovski informator 53: X 1991 - I 1992.

- Beograd: Sahovski Informator, 1992