Pokalskak 2010                        Tilbage til Artikler

Af Brian C. Baerentsen

Tårnby Skakklub har de seneste år markant øget sit aktivitetsniveau hvad angår deltagelse i

hurtigskakturneringer. Det gælder individuelle såvel som holdturneringer. I 2009 leverede

Tårnby Skakklub een af sine største bedrifter, da vi i eliterækken i kvalifikationsturneringen

sammen Brønshøj kvalificerede os til DM i pokalskak i Nyborg! Det var derfor en

selvfølgelighed, at vi igen i år ville forsøge at tilkæmpe os en af de to attraktive

kvalifikationspladser for 1. hovedkreds. 2010 udgaven af turneringen var skræmmende

stærk. I år skulle vi alene møde elitehold og for at sikre kvalifikationen skulle vi mindst holde

enten Brønshøj (2321) eller K41 (2353) bag os. Disse to hold var turneringens suverænt

stærkeste hold - begge fra 1. hovedkreds - og det skulle mage sig sådan at vi kom til at

møde dem begge.

I år måtte vi undvære Poul Henrik Madsen, der sidste år bidrog kraftigt til Tårnbys samlede

pointhøst. Til gengæld stillede Kim Poulsen op for holdet. Vurderet under et var

2010-udgaven af vores hold svagere end 2009-udgaven. Vi stillede følgende hold: 1. Brian,

2. Jakob, 3. Kim, 4. Allann, R. Ebbe. Holdet havde på forhånd aftalt, at vi løbende ville skifte

ind så alle kom i spil og den taktik fungerede rigtig godt. Ebbe spillede i 3 af 5 runder med

pointudbytte i to af kampene. På grund af et ulige antal hold i eliterækken sad vi over i 3.

runde.

Det lykkedes ikke at kvalificere os til DM i år. Dertil var modstanden simpelthen får hård.

Over 5 runder mødte vi hold med et gennemsnit på 2200 - det levner os ikke mange point

ifølge Herr ELO, når vi selv har et gennemsnit omkring 1940. Turneringen var det store

ratingspænd til trods meget jævnbyrdig. K41 og Brønshøj kvalificerede sig som ventet som

ventet fra 1. hovedkreds med hhv. 17,5 og 13,5 point (K41 sad i øvrigt over i 1. runde og fik

dermed 4 gratis point). Nordkalotten fra 8. hovedkreds med Peter Jakobsen på holdet

kvalificerede ligeledes meget sikkert med 14,5 point. Det endda uden hector på holdet.

Tårnby sluttede sidst med 10,5 point 0,5 point efter Herlev. Vores reelle 6,5 point i 20 partier

svarer til 30% og er dog betydeligt bedre end forventet. Vi scorede point i alle runder, selv

mod Brønshøj og ikke mindst K41, hvor Ebbe og jeg overraskende vred et halvt point ud af

Flovin Næs og Silas Lund. Alle på holdet kom på tavlen og fightede indædt i hver eneste

kamp. Turneringens kampparti må uden tvivl være Jakobs dogfight mod Bornholms 2. bræt.

Et vanvittigt kompliceret taktisk kampparti med ofre og modofre som sluttede i en drabelig

tidnød med Jakob som sejrherre. Tal sidder helt sikkert et sted og frydes.

Individuelle resultater:

1. Brian 2,5/5

2. Jakob 1/4

3. Kim 1/4

4. Allann 1/4

5. Ebbe 1/3

Jeg er meget tilfreds med holdets og min egen præstation. Mit resultat svarer til en

præstationsrating på 2275 og pointhøsten var helt reel. Jeg spillede generelt sikkert og

hurtigt med blik for spillets både taktiske og positionelle muligheder. Jeg er særlig glad er for

min remis mod Carsten Høi, der var resultatet af (forholdsvist) stilrent spil. Det er første gang

jeg har taget point fra en GM.

1. runde mod Brønshøj

Vi lagde ud mod een af turneringsfavoritterne. På 1. brættet mødte jeg, som nævnt,

rutinerede Carsten Høi.

Hvid: Brian C. Baerentsen (2013) - Sort: Carsten Høi (2397)

1. d4 d5, 2. c4 dxc4 Jeg var glad for ikke at skulle spille mod hans kongeinder. Måske han

har tænkt, at mod en 2000-mand er det unødvendigt at komplicere. Teknikken slår vel

igennem på et tidspunkt. Det er den slags overvejelser jeg selv har, når jeg møder spillere

som har langt mindre i rating 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Lg4 Jeg synes ikke Lg4 er stillingens bedste

træk. Lf4 synes mere logisk 5. Se5 Lh5 6. Da4+ Sbd7 7. e4 e6 Måske c6 er mere præcist 8.

Lg5 c6 9. Dxc4 Db6 Her kan Høi faktisk spille 9. - Sxe4 10. dxe4 Da5! og herfra er der flere

mulige varianter. Fælles for dem er, at sort får mere aktivt spil end i partiet 10. Sxd7 Sxd7

11. Ld3 Db4 12. o-o Dxc4 13. Lxc4 h6 Betragt stillingen. Jeg er sluppet bedst fra

åbningsdysten; jeg har udviklingsforspring, terrænfordel og aktivt spil. Det var min vurdering

på dette tidspunkt - psykologisk følte jeg mig ovenpå. Fritz vurderer nøgternt stillingen som

helt lige. 14. Le3 Sb6 15. Lb3 Lb4 Nu skal jeg finde en plan. Måske konsolidere centrum

med f3, tårnene i c og d-linien fulgt af minoritetsangreb på dronningfløjen? En udmærket

plan! Da jeg forventer, at Høi rokerer kort vælger jeg imidlertid en skarpere fortsættelse 16.

f4!? o-o-o!? Den lange rokade havde jeg ikke set komme, må jeg indrømme. Jeg tog mig en

tænkepause og spillede 17. a3 Lxc3 18. bxc3 Så har jeg parret og en halvåben b-linje at

spille i hvis jeg får tid 18. - Lg6 19. f5 exf5 20. exf5 Lh5

Det kraftfulde træk? Eller det stille træk?

Jeg vælger den kraftfulde løsning 21. g4!? Nu hvor f4-feltet er ledigt drømmer jeg om at

kontrollere diagonalerne h2-b8 og h3-c8. Min kongestilling er trods den manglende g-bonde

forbløffende sikker! En mere rolig og positionel plan er 21. Tae1 fulgt af h3 med truslen g4

og den sorte løber er i bekneb for plads, hvorfor f6 er påkrævet 21. - Lxg4 22. Lxf7 Sd5 23.

Ld2 Måske det er stærkere at spille 23. Le6+ umiddelbart? 23. - Sc7 24. Tae1 Thf8 25. Lg6

Sd5 26. Kg2! Truer h3 og en forceret afvikling, der giver mig materiel fordel. 26. - Sf6 27.

Te7? Jeg overser det stærke træk 27. Te6! Min trussel var følgende: 28. h3 Lh5 29. Txf6

Txf6 30. Lxh5 og stillingen er teknisk vundet for mig! Nu er bedste forsvar 27. - Tg8! Men her

har jeg bl.a. muligheden 28. Lxh6 og foruden en aktiv stilling er nu også materielt foran. Nu

spiller jeg i stedet langsomt Høi tilbage i partiet 27. - Td7 28. Tfe1 Lh5 29. Lxh5 Sxh5 30.

Te8+ Td8 31. Txd8 (?) Bringer blot kongen tættere på centrum 31. - Kxd8 32. Te5 Kd7 33.

Kh3? Jeg ser spøgelser. Kongen skal naturligvis ind mod centrum 33. - Sf6 34. c4 a6 35.

Lb4 Te8 36. Kg3 Se4+(?) 37. Kf4 Sf6 38. Kf3 med remistilbud som Høi dog afslår. Vi har

begge 2-3 minutter tilbage her 38. - b5 39. Txe8 Kxe8 40. cxb axb 41. Kf4 Sd7 42. h3 Kf7

43. Ld6 Sb6 44. Lb4 Kf6 45. h4 Her tilbyder Fritz remis under min analyse af partiet 45. -

Sd5+ 46. Ke4 Sb6 47. Kf4 Sd5+ 48. Ke4 og Høi tilbød remis!

0,5 - 3,5 var en hård start på turneringen men resultatet sikkert nogenlunde som forventet.

2. runde mod Herlev

Efter den barske 1. runde fik vi en mere medgørlig modstander i form af Herlev. Vi burde

mod turneringens næstsvageste hold (2020) have gode chancer for at forbedre resultat fra

1. runde. Jeg skulle møde Christian Eriksson, som Tårnby aktuelt har gode erfaringer med.

Allann slog ham nemlig for nylig i en hurtigturnering. Ganske som i mit 1. parti spillede

Christian modtaget dronninggambit. Måske den er særlig populær for tiden?

Hvid: Brian C. Baerentsen (2013) - Sort: Christian Eriksson (2125)

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6 5. a4 Sc6 Jeg er ikke fortrolig med dette system, så

jeg udvikler mig med naturlige, men ikke specielt skarpe træk. Måske er 6. e4 det principielle

svar? 6. Lg5 Lg4 7. e3 Sa5 8. Le2 e6 9. o-o Le7 10. Se5 Lxe2 11. Dxe2 o-o 12. Sxc4 Sxc4

13. Dxc4 h6 14. Lh4 c6(?) Svækker specifikt feltet b7 og dronningfløjen som helhed, hvilket

mit næste træk demonstrerer 15. a5! Sd5 16. Lxe7 Dxe7 17. Se4 Tac8 18. Sc5 e5? En

alvorlig fejl der bliver fulgt af en afgørende fejl! 19. dxe5 Dxe5?? 20. Sd7 Dg5 21. Sxf8 Kxf8

Partiet er tabt, det er kun et spørgsmål om tid og teknik, men da det er hurtigskak fighter

Christian selvfølgelig videre 22. Dc5+ Kg8 23. e4 Sf4 24. Dxg5 hxg5 25. Tad1 Tc7 26. f3 c5

27. Td8+ Kh7 28. Tfd1 Se2+ 29. Kf2 Sd4 30. b4 Se6 31. T8d7 Tc6 32. bxc5 Her ophørte jeg

med at notere. Stillingen er meget klart vundet, men alligevel lykkedes det mig i begyndende

tidnød at overse flere klart vundne fortsættelser og i stedet bytte brikker af, så vi endte i et

slutspil med Tårn mod Springer + to bønder hver på kongefløjen. Det krævede meget

præcist spil, men det lykkedes mig til sidst at fremtvinge springerofferet mod min sidste

bonde, hvorefter jeg med få sekunder på uret kunne sætte mat med K+T mod K.

Allann kommenterede tørt efter partiet: ”Man ka’ sgu godt se at du ikke har spillet

skoleskak!”

Kim slog efter et omskifteligt parti sin faste kunde Bo Brask og 2-2 var en realitet og et

tilfredsstillende resultat.

3. runde mod oversidder

4 gratis point til kontoen og vi var med i dysten igen.

4. runde mod Bornholm

Allann tog en tur på bænken, mens en veloplagt Ebbe trådte ind på 4. brættet. Bornholm er

et stærkt hold med ca. 2100 i snit. På 1. brættet mødte jeg Morten Koch Møller (2175) med

sort i 2. c3-varianten i Siciliansk. Efter åbningen havde jeg fuld udligning og i midtspillet

balancerede partiet i dynamisk ligevægt. Indtil jeg i begyndende tidnød ofrede en bonde,

hvilket gav min modstander klar fordel. Senere i tidnøden kunne publikum se en nydelig mat

for min modstander. Heldigvis overså han den. Lidt senere plukkede jeg en bonde tilbage og

tilbød remis som han tog imod. På 2. brættet spillede Jakob et heftigt kampparti, som

skrevet i indledningen. Jakob havde is i maven og tog det fulde point. Kort forinden havde

Ebbe taget imod remis. I et spændende parti hvor modstanderen i midtspillet kombinerede

sig til en kvalitet, kæmpede Ebbe sig tilbage med en fremragende springermanøvre på

dronningfløjen, der eliminerede modstanderens potentielt farlige bønder. Med Løber mod

Tårn og bønder på samme fløj holdt Ebbe enkelt slutspillet remis og stod nærmest bedst og

med bedre tid, da parterne enedes om remis.

Altså endnu en 2-2 match mod et stærkt hold!

5. runde mod K41

Så var turen nået til turneringens absolutte tophold. Et uhyggeligt stærkt hold med vores

gamle klubkammerat Roland Greger (2375) på 2. brættet. Jeg må tilstå, at jeg forventede

vores første æg i denne match. Mine forventninger blev heldigvis gjort til skamme. Kim sad

over i denne runde, mens Allann gik ind på 3. brættet. På 1. brættet fik jeg fornøjelsen af

Silas alias Esben Lund een af Danmarks stærke IM'er.

Hvid: Silas Lund (2422) Sort: Brian C. Baerentsen (2013)

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 o-o 5. Ld3 d5 6. Sf3 b6(?) Ikke den normale fortsættelse

og en anelse for passivt. 6. - c5 er mere normalt. 7. o-o Lb7 8. cxd5 exd5 9. a3 Lxc3 10.

bxc3 Sbd7 11. c4 Te8(?) Jeg tror at enten 11. - dxc4, c5 eller Se4 er bedre og mere aktive

fortsættelser for mig 12. Lb2 Tc8(?) Jeg mangler plads! 13. cxd5 Lxd5 14. Se5 c6 15. Tc1

Sxe5 16. dxe5 Sd7 17. Dh5 Sf8 18. Tfd1 Også 18. f4 er et meget stærkt træk! 18. - Te6??

Her kaster jeg alt over bord i et desperat forsøg på at skabe bare en smule aktiv spil. 18. –

De7 er eneste reelle forsvar. Min plan bør være dødsdømt pga. mine åbenlyse svagheder i

både d-linjen og i diagonalen h3-c8 19. Lf5 Th6?? 20. Dxh6? Et flashy træk men 20. Dg4! er

langt bedre pga. truslerne Lxc8 og e4 20. - gxh6 21. Lxc8 Dg5 22. Lh3 Se6 23. f4 Dh4

Stillingen er fortsat vanskelig for mig. Hvid truer med at rulle frem med e- og f-bønderne og

kan der skabes en åben linje til tårnet/tårnene, så er min kongestilling udsat. Jeg søger

aktivt spil på 2. række samtidig med at jeg forsøger at hæmme hvids fremstød i centrum. 24.

Lc3 Sc5 25. Le1 Dh5 26. Lb4 De2 27. Te1 Db2! 28. Lxc5 bxc5 29. Tb1 Hvid har fået sin

åbne linje at spille i, men det er knap så farligt nu hvor den sortfeltede løber er byttet 29. -

Dxa3 Det er muligt, at 29. - Dc3 er mere præcist, da det på een og samme gang holder e1,

e3 og e5 under opsyn 30. Tb8?!+ Kg8 Silas går straks til nettet, men 30. f5! er meget bedre.

I stedet angiver Fritz nu helt lige spil 31. f4

En flugtvej tak!

31. - h5! Nu kan jeg krybe i skjul. 32. e6 Dc3 33. Tf1 Dxe3 Silas har brugt meget tid og jeg

fører med flere minutter på klokken 34. Tf2 her brugte jeg et par minutter på at regne på

alternativer til De1+, men da jeg ikke kunne finde en fortsættelse, der leder til andet end

uklart spil, var jeg tilfreds med remis ved trækgentagelse 34. - De1+ 35. Tf1 De3+ 36. Tf2 og

Silas tilbød remis. 36. Kh1 duer ikke pga. Dxh3

På 4. brættet spillede Ebbe sensationelt remis mod Flovin Næs, der havde overvurderet sit

kongeangreb og med to officerer i undertal blev nødt til at tage remis ved trækgentagelsen!

Vi tabte altså blot 1-3 mod turneringsfavoritterne.

6. runde mod Furesø

Vi sluttede turneringen af mod stærke Furesø (+2200). Jakob sad over i sidste runde. Allann

manglede endnu at komme på tavlen, hvilket var usædvanligt. Han gemte heldigvis det

bedste til sidst og sluttede af med et brag af et parti med sort mod en +2200 mand! Allann

behandlede åbningsfasen i Volgagambitten virtuost og efter et taktisk men jævnbyrdigt

midtspil overspillede Allann sin modstander i et T+D slutspil. Jeg spillede mit 3. sorte parti i

streg denne gang mod Mikkel Strange (2275). I Siciliansk holdt jeg balancen igennem

hovedparten af partiet. Jeg manøvrerede tålmodigt med mine springere, og lokkede

langsomt min modstanders bønder frem på kongefløjen. I træk 34. ændrer jeg kraftigt

stillingens karakter med et f5-fremstød, der taktisk enten vil splitte hans centrum eller låse

hans kongefløj. Desværre er jeg for første gang i turneringen en smule på hælene

tidsmæssigt og spiller kort efter et desperat bondeoffer, der ikke giver uklart spil, men bare

en klar fordel til min modstander. I gensidig voldsom tidnød sætter Mikkel fortjent mig mat.

Vi sluttede altså med endnu et 1-3 nederlag.

Som altid var der god stemning på holdet. Vi fik på grund af oversidderrunden en ekstra lang

frokostpause, hvilken vi nød ved søen med en pizza, sandwich, kolde øl og masser af

røverhistorier.

Tilbage til Artikler