SORT PÅ HVIDT: TÅRNBY SKAKKLUB. -2006, 1

af Erik Nissen

Tilbage til Klubbladet 

 

1. HOLDET PÅ VEJ MOD NY  STORHEDSPERIODE?

 OPFORDRING

 Med hensyn til de huller, ønskelige tilføjelser og evt. rettelser der udestår efter mine artikler, henviser jeg til de opfordringer, som jeg kommer med i redegørelsen for 1. holdets skæbne

1997-2005.

 1. HOLDET: 2005/06, 1. RÆKKE

Forbedring til 2.plads, 2 Kandidatresultater (K) og ny mesterspiller!!

 1. runde (r.):

 Odysseus III (Odys) – Tårnby I (TbyS): 4-4.

 1. Kim Poulsen (KP): 1, 2. Erik Nissen (EN): 1, 3. Søren Sundorph (SS): 0, 4. Ebbe Klitgård (EK) (HoldLeder (HL) i stedet for Brian Baerentsen (BB) – sæsonens eneste afbud!!!): ½, 5. Ole Kristensen (OK): 1, 6. Erling Jørgensen (EJ): 0, 7. Bjarne Mielow (BM): ½ og 8. Elof Thorgrimson (ET) (Reserve (R)): 0.

 Brønshøj III (Brh) – Taastrup II (Tås): 4½-3½,

KS II (KS) – Valby I (Valby): 4-4, og

Glostrup I (Glo) – Perlen I (Per): 8-0!!

 På trods af vores rimelige resultat, set på baggrund af afbudet fra vores 1. bræt og holdleder Brian, stak Glostrup af i et imponerende udbrud allerede fra starten af.

L

2. r.:

 TbyS – Brh: 7½-½!

1. BB:1, 2. KP:1, 3. EN:1, 4. SS:1, 5. EK:1, 6. OK:1, 7. EJ: ½ og BM:0 (mod ulovlig spiller (us), så vi fik som hold hele pointet).

 Alle stamspillere var kommet på tavlen og 2 af 2 mulige (2(2)) points (p.) til ”maxisterne” Kim, Erik og Ole kunne allerede give forhåbninger om rigtigt gode individuelle resultater!

  Forklaring vedr. scores: jeg følger klubbens traditionelle statistik. Så undgåes også forskelsbehandlende fortolkning.

TopScorer (TS) er den som har scoret flest points og ikke den med højeste scoringsprocent.

Resultater uden kamp (uk) og mod ulovlig spiller er ikke med i mine brætscore-angivelser.

Modsat spillere godskrives holdet helt point for gevinst uden kamp og parti mod ulovlig spiller.

 ”Dead man walking”

 Jan Christiansen – Erik Nissen

Hold 2005/06, 1. Række, r. 2

TbyS – Brh, 3. bræt

21.11.2005

 Spansk

1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 Lb5 a6 4 La4 Sf6 5 0-0 Sxe4

Åben Spansk.

I modsætning til Den lukkede Spanier som typisk fortsætter med opstillingen (5 0-0) Le7 6 Te1 b5 7 Lb3 d6 (eller  7 …0-0 8 c3) 8 c3 0-0 9 h3.

10 Sbd2 0-0 11 Lc2 Sxf2!?

En omstridt variant som bærer sit navn efter ophavet ”Dilworth”.

12 Txf2 f6 13 exf6 Lxf2+ 14 Kxf2 Dxf6 15 Sb3

Før dette træk havde Hvid spillet åbningen hurtigt, men fra dette træk øgedes hans tidsforbrug og den med dette træk indledte opstilling er usædvanlig – nu vidste Sort, at han havde større erfaring end modstanderen  med varianten.

15 …Se5 16 Sd4

Bedre var 16 Sc5 Sxf3 17 gxf3 (Tae8).

16 …Lg4 17 Lb3 Tad8 18 h3 Lh5 19 Lg5 Dxg5 20 Se6

DIAGRAM

Hvid: Kf2, Dd1, Ta1, Lb3, Sf3, Se6, (B)h3, g2, c3, b2 og a2

Sort: Kg8, Dg5, Tf8, Td8, Lh5, Se5, (B)a6, b5, c7, d5, g7 og h7

Sort er i trækket.

20 …Txf3+!

Ødelægger Hvids muligheder for at få kongen i sikkerhed.

21 gxf3 Dh4+ 22 Ke3

Utroligt nok det bedste valg for Hvids konge.

Men feltet e3 er ikke et rart sted for en konge i midtspillet.

Hvid konges vandring g1-f2-e3 er som den dødsdømtes vandring ned af gangen – kaldet ”dead man walking” – fra e3 må han nu afvente at blive ført til henrettelsesfeltet.

22 …Lxf3 23 Dd4 Dh6+ 24 Sf4 Te8 25 Lxd5+ Lxd5 26 Dxd5+ Kh8 27 Tf1 Sg6+ 28 Kd4

Den hvide konges diagonal-vandring slutter på d4 hvor den må afvente henrettelsen:

28 …Sxf4 29 Df7 Dd6+

og stillet over for mat i næste træk:

30 opgivet.

*Vedrørende partier:

Som nemmeste udvej mht. at kolorere referaterne har jeg valgt at bringe egne partier.

Jeg har tilføjet en forbøn til læserne, måske har den også puzzlet andre af de faste bidragsydere:

Jeg havde flere varianter i posen og kunne også have fundet på, at undvære nogle af de nævnte.

Kritik af det valgte format – ser i gerne flere eller færre partikommentarer?

Falder prioriteringen mellem forklarende tekst og ”nøgne varianter” i jeres smag?

Ville i foretrække en anden vægtning?

Jeg hører gerne jeres personlige meninger!

Tås- KS: 6-2, Per-Odys: 3-5 og Valby-Glo: 3-5.

(Stilling efter runden:) 1. Glo: 13 (p.)-14 (matchpoints(mp.)),  2. TbyS: 11½-3, 3. Tås: 9½-2,

4. Odys: 9-3, 5. Valby: 7-1, 6. KS: 6-1, 7. Brh: 5-2 og 8. Per: 3-0.

3. r.:

Tås-TbyS: 2½-5½

1. BB:1, KP: 1!, 3. EN: ½, 4. SS: ½, 5. EK: ½, 6. OK:½, 7. EJ: 1 og BM: ½.

 De øverste 6 stamspillere havde allerede scoret over rating-forventet, holdlederen spåede om Erik som ny mesterspiller og hvad kunne Kim´s 3(3) og Brian´s 2(2) ikke føre til!?

Brh-Per: 2-6, Odys-Valby: 3-5 og KS-Glo: 2½-5½.

1. Glo: 18½-6, 2. TbyS: 17-5, 3.-4.: Valby og Odys: 12-3, 5. Tås: 12-2, 6. Per: 9-2, 7. KS: 8½-1 og 8. Brh: 7-2.

 Måske var Glostrup ikke stukket helt af fra os?

Vi måtte nu ses som deres største oprykningskonkurrent!

4.r.:

 TbyS-KS: 5-3.

1. BB: 1!, 2. KP:1!, 3. EN: 0, 4. SS:0, 5. EK: ½, 6.: OK: ½, 7. EJ: 1 (uk) og BM: 1.

 Hermed havde alle stamspillere prøvet at vinde nu og selvom Erik selv opgav drengedrømmen om mestertitlen efter sit nederlag så var Kandidatresultat (K) stadig indenfor rækkevidde for både Brian og Kim.

Per-Tås: 6½-2½, Valby-Brh: 6-2 og Glo-Odys:7-1.

 Øv - Glostrup øgede forspringet og Valby og Perlen begyndte at vise tænder.

Glostrups bræt 1 og 2 havde scoret max. og behøvede vel ikke frygte andre end Brian og Kim?!

 1. Glo: 25-8, 2. TbyS: 22-7, 3. Valby: 18-5, 4. Per: 15½-4, 5. Tås: 13½-2, 6. Odys: 13-3,               7. KS: 11½-1 og 8. Brh: 9-2.

5.r.:

 TbyS-Per: 5-3(!)

1. BB: 1!, 2. KP: 1!, 3. EN:½, 4. SS: ½, 5. EK: 1 (3½/5), 6. OK:0, 7. EJ:1 og 8. BM: 0.

 På dette tidspunkt havde de 5 øverste brætter kun tabt 3 partier – tilsammen!

Brians Kandidatresultat var vel hjemme nu medens endnu ét til Tårnby Skakklub ved Kim syntes at afhænge mindre af hans formidable form end af kvaliteten af hans to sidste ”ofre”.

KS-Odys: 4½-3½, Brh-Glo: ½-7½! og Tås-Valby: 3½-4½.

 OK - Glostrup hører hjemme på førstepladsen og Brønshøj som én af de to nedrykkere.

Men set i lyset af, at Perlen og Valby skulle møde hinanden i sidste runde (og at vi allerede havde vundet over Perlen) skulle vi med et rimeligt resultat mod Valby i næstsidste runde sidde sikkert på den andenplads, som nogen gange giver en opryknings-omkamp (mod toeren fra den anden gruppe).

 1. Glo: 33-10!, 2. TbyS: 27-9, 3. Valby: 22½-7, 4. Per: 18½-4, 5. Tås: 17-2, 6.: Odys: 16½-3,        7. KS: 16-3 og 8. Brh: 9½-2!

6.r.:

 Valby-TbyS: 2½-5½!

1. BB: 1!!, 2. KP: 1!, 3. EN: 1 (58 træk mod modstanderrating 2133!), 4. SS:1, 5. EK:0, 6. OK:½, 7. EJ:0 og BM:1.

 Tillykke med Kandidatresultatet Brian!!

Han havde på nuværende tidspunkt også optjent en enorm rating-fremgang!

Nu ventede vi spændt på om Glostrup ville snyde Kim for hans kandidatresultat!!

Hvis Erik endnu engang ville vinde over en mesterspiller (med Sort) i den afsluttende fællesrunde, ville han blive mesterspiller. Han troede ikke selv på det (og havde derfor ikke medtaget det til lejligheden påtænkte slips) - men holdlederen Brian holdt fast i sin profeti!

Per-KS: 4-4, Glo-Tås:5-3 og Odys-Brh: 6-2.

Glostrup sejler sikkert i oprykningshavnen mens kampen om den nedrykningstruede syvendeplads så ud til at udvikle sig til en sidste-rundes gyser!

 1. Glo: 38-12. 2. TbyS: 32½-11, 3. Valby: 25-7, 4.-5. Per og Odys: 22½-5, 6. KS: 20-4,                 7. Tås: 20-2 og 8. Brh: 11½-2.

7.r.:

 TbyS-Glo: 4-4(!)

1. BB:0, 2. KP: 1!!, 3. EN: 1 (73 træk mod modstanderrating 1990)!!, 4. SS:½, 5. EK:0, 6. OK:½, 7. EJ:0 og 8. BM: 1.

 Brian kunne ikke miste sit kandidatresultat, men satte for klubbens skyld sin rating-bonus på spil!

Synd … han var tæt på remis.

Kim´s modstander var ”på papiret stærk nok”, men var hjælpeløs mod Kim´s form og måtte se ham score Tårnby Skakklubs andet kandidatresultat!!

Erik vandt matchens sidste parti og blev mesterspiller med ny rating på 1908!!

Disse tre øverste brætter scorede 17 af 20 mulige!

Brh-KS: 3½-4½!, Tås-Odys:6-2! og Per-Valby: 3-5.

 Glostrup op – og overraskende må Odysseus følge Brønshøj ned!

Tårnby får en pil opad og gendriver min dystre profeti fra min sidste artikel med en forbedring til andenplads og en score på 63,39% - det er 253 ratingpoints over forventet.

1. Glostrup I: 42-13, 2. Tårnby I: 36½-12, 3. Valby I: 30-9, 4. Tåstrup II: 26-4, 5. Perlen I: 25½-5, 6. KS II: 24½-6, 7. Odysseus III: 24½-5 og 8.Brønshøj III: 15-2.

På denne plads vil jeg gerne lave reklame for K(øbenhavns)S(kak)U(nion)s´ hjemmeside, hvis billedserie fra den afsluttende fællesrunde bl.a. indeholder snapshots af Tårnby Skakklubs holdspillere.

Den gamle klubladstradition tro – og med en skakklubvenlig tak for holdsæsonen på forhånd samt det gode humør hos de andre spillere, som stillede op på Tårnby Skakklubs førstehold: Kim, Søren, Ebbe, Ole, Erling, Bjarne, Elof og Brian - vil jeg afslutte denne artikel med de udførlige brætscores:

1. BB: 5/6 (HL) (K!!), 83%!, 2. KP: 7/7 (K!!) (TS) , 100%!!,                                                            3. EN: 5/7 (ny mesterspiller!!), 71 %(!), 4. SS: 3½/7, 50%, 5. EK: 3½/7, 50 %, 6. OK: 3½/7, 50%, 7. EJ: 3/6 (excl. 1 gevinst uden kamp), 50%, BM: 4/7 (incl. 1 tab mod ulovlig spiller), 57% og (R) ET: 0/1 (men på grund af resultater på 2. holdet ”ny” andenklassespiller!), 0%.

J

 Erik Nissen

 Birketinget 2 E, 2. 524

 DK-2300 København S.

 erik.nissen(snabel-a)post.tele.dk

.

Tilbage til Klubbladet