SORT PÅ HVIDT Nr.1 -2008, 

 af Erik Nissen

- nu med bidrag af: Ebbe Klitgård

 Tilbage til klubbladet

 OP PÅ DEN HØJE HEST IGEN!

 1. HOLDET: 2007/08, KSU´S 1.RÆKKE, GRUPPE 2

 Ingen stakitter at fortsætte (korte, lange rokader og andre ”bolle-rekorder” nævnes ikke) – det tætteste er Erik Nissen`s (EN) 4 remiser (snit 1981), men ½`e kan vel i modsætning til pinde ikke bygge et stakit (men højst en ”lang pølse”).

Nå, før mit sprog-misbrug (undskyld, mor) tager overhånd – videre med holdopstillingen, hvori vi led under tabet af Dagh Nielsen, Kim Poulsen`s (KP) afbud til de 3 første runder og at Johnny Hee (JH) kun stillede op som reserve (R).

Elof Joost Thorgrimson (ET) og Bjarne Mielow (BM) blev indrulleret i den faste opstilling, men realistisk set var vi afhængige af, at de øvrige reserver, Erling Jørgensen (EJ), Jens Thrane (JT) og Niels Christian Jørgensen (NJ) fik en god høst samlet, hvis vi skulle gøre os forhåbninger om at kæmpe med i oprykningskampen.

 Den faste opstilling på 1. holdet blev således:

1. Brian C. Baerentsen (BB, holdleder (HL)), 2. KP, 3. EN, 4. Ebbe Klitgård (EK),

5. Ole F. Kristensen (OK), 6. ET, 7. Søren Sundorph (SS) og 8. BM.

 1. runde(r.):

 4-4 mod Frederiksberg II (Frb) på udebane - mod ét af de formodede tophold - lovede godt.

Vor score mod Schøller-familien & Co, var:

 1. BB: 1 (Partiet blev afgjort i Brians sidste minut), 2. EN: 0!, 3. EK: ½, 4. OK: ½, 5. SS: ½,

6. BM: ½, 7. EJ: 0 og 8. JT: 1.

 HL kunne gå efter en ratingfremgang, EN måtte endnu en gang frygte for sin mesterspiller-titel og holdet nød samlet godt af, at reserverne samlet set ”holdt stand”.

 Rundens mest bemærkelsesværdige resultat var, at Hvidovre I (Hvid) vandt over KS II (KS)       med 7-1 points (p.).

 Perlen I (Per) – Øbro III (Øbro): 4½-3½ og

Brønshøj III (Brh) – Amager II (Am): 5-3.

 Per og KS havde som de eneste – på hver sin måde – udskilt sig fra midterfeltet.

 

 

2. runde.:

 Tårnby I (TbyS) - Brh: 5-3.

 1.BB: 1 (!), 2.EN: 1, 3.EK: 1, 4.OK: 0, 5.JH: ½, 6.ET: ½, 7.SS: 1 og 8.BM: 0.

Holdskak, 2. runde, 19. november 2007

Hvid Ole Illum Truelsen, Brønshøj III, sort Ebbe Klitgård.

 

1. c4, c5

 1. Sc3, sc6
 2. g3, Sf6
 3. Lg2, g6
 4. e3, Lg7
 5. Sge2, 0-0
 6. 0-0, e6
 7. d4, cxd4
 8. exd4, d5
 9. c5, b6
 10. Tb1, a5

Hvid har fået en lille fordel efter den engelske åbning, og i det følgende drejer det sig for sort om at forhindre alt for nemt spil for hvid på dronningefløjen. Bondetrækket her er muligvis lidt uortodokst.

 1. a3, bxc5
 2. dxc5, Tb8
 3. h3, La6
 4. Te1, Sd7
 5. Le3

Nu holder sort sammen på det hele og opnår faktisk fordel ved at spille De7, der truer bonden på c5 + støttefeltet b4. Desværre så jeg først det bagefter og spillede i stedet det mere uklare -, Sde5.

 1. Sd4, Sxd4
 2. Lxd4, Sc4
 3.  Lxg7, Kxg7
 4. Lf1, Dc8
 5. Lxc4, Lxc4
 6. b3, La6
 7. b4, axb4
 8. axb4, Lc4(?)

Hvid har igen arbejdet sig frem til fordel på dronningefløjen og foretager nu en elegant manøvre, som jeg slet ikke brød mig om.

 1. Se4!, Dc6

Jeg skulle ikke nyde noget af dxe4, Dd4+ fulgt af slag på c4 og forbundne fribønder.

 1. Sd6. La6
 2. Dd4+, Kg8
 3. Te3, Tfd8

Jeg står desværre her så skidt, at jeg nok må stille mig tilfreds med springer og bonde for tårn. Det får jeg så ikke engang lov til, men til gengæld får jeg lokket hvid til at overspille sin stilling.

 1. Df4, Td7
 2. Sxf7?, Tf8!
 3. Sh6+, Kg7
 4. Dh4, d4!

Hovsa for hvid, nu er det sort, der står til gevinst! Hvids angreb er forduftet, og sort har jo hele tiden haft overvægt på de hvide diagonaler. Trækket her og følgende sekvens var jeg svært tilfreds med – comeback mod en stærk spiller.

 1. Ta3, Lb7
 2. f3, Txf3
 3. Txf3, Dxf3
 4. Tb2, Dh1+
 5. Kf2, Dg2+
 6. Ke1, Dxb2
 7. Df4, d3! Og 0-1

 

 ”Når alt lykkes/mislykkes”

 Erik Nissen – Jan Mouritsen

Hold 2007/2008, 1. række gruppe 2

TbyS – Brh, bræt 2

19.11.2007

 Moderne Ben-Oni

1 d4, Sf6 (Ben-Oni := ”Sorgens barn” på hindi, er: 1 d4, c5 (2 d5) også kaldet Gammeldags Ben-Oni; Schmid Ben-Oni er 1 d4, c5 2 d5, e5.)

2 Sf3, g6 3 c4, c5 4 d5, d6 5 Sc3, e6 6 e4, Lg7 7 g3 exd5 8 exd5 0-0

Åbningskampen bølgede mellem Kongeindisk (1 d4, Sf6 2 c4, g6 3 Sc3 Lg7) og Moderne Ben-Oni og endte med denne såkaldte ”hybrid”, hvor jeg spiller min yndlingsopstilling med fianchettering af den hvidfeltede løber.

9 Lg2 Tc8 10 Sd2 a6

Sorts håb består i modspil på dronningefløjen med b7-b5, Nimzo´isk modspil i centrum på de sorte felter på baggrund af a1-h8 diagonalen eller – hvis både dronningefløj og centrum er ”i ro” – modspil på kongefløjen (h6, g5, Sh5, Lf6 eller/og f5 – eller hvad man ellers kan finde på; Mikhail Tal´s partier anbefales som inspiration).

Hvids plan derimod er, at udnytte sin terrænfordel ved at rykke fremad med bønderne i centrum med (f4,) e5 og hvis muligt d5-d6 og bruge muligheden for at åbne diagonaler og linjer samt besætte de ny-ledigt blevne felter med sine officerer.

11 a4

Rettet mod sort b7-b5.

11 … Sbd7 12 0-0 Dc7

Sidste teori-træk jævnfør klubbens ”Chess-Base”. Dette utyske  har tre partier med denne stilling:  2-1 til Hvid uden sort gevinst.

13 Sc4! Tb8

To af ovennævnt partier fortsatte med 13 …Se5 med ideen Sxe5, Txe5.

14 Lf4

(Her ”siger” ”The silicon monster”, ”Frække Fritz” eller hvad i vælger at kalde dette orakel:)

Klar fordel til Hvid.

14 … Se5 15 Lxe5 dxe5 16 a5 Ld7

Jævnfør titlen er Sort ikke lykkes med nogen af de ovenfor forklarede planer medens Hvid i det følgende lykkes med at gennemtvinge Hvids ideal for gennemførte og planlagte planer.

17 f4 exf4

Klubbens ”Fritz” foreslår 17 … Sg4 med hvid fordel.

18 e5!!

Med idéen 18 … Txe5 19 d6!

18 … Sg4 19 gxf4

 DIAGRAM

Hvid: Kg1, Dd1, Ta1, Tf1, Lg2, Sc3, Sc4

         (B)a5, b2, d5, e5, f4, h2;

Sort: Kg8, Dc7, Tb8, Te8, Ld7, Lg7, Sg4

        (B)a6, b7, c5, f7, g6, h7.

Sort i trækket.

 19 … Lxe5

Med idéen Lf5.

20 fxe5

Med afgørende fordel – også ifølge ”Fritz” (idéen var 20 … Sxe5 21 d6! med idéen 22 Sxe5 med fx idéen Ld5)

20 … Txe5

Med idéen 21 Sxe5 Dxe5

21 d6! Opgivet

1-0

Resterende tid: Hvid, 59 minutter; Sort, 48 minutter.

 

Øbro-Frb: 3½-4½;  KS-Per: 2½-5½ og Am-Hvid: 5½-2½(!).

 (Stilling efter runden:) 1. Per: 10 (p.)- 4 (matchpoints(mp.)),  2. Hvid: 9½-2, 3. TbyS: 9-3,              4. Frb: 8½-4, 5. Am: 8½-2, 6. Brh: 8-2, 7. Øbro: 7-0 og 8. KS: 3½-0.

 Hvidovre kom ned på jorden igen og KS sat yderligere bagud.

3. runde.:

TbyS-Øbro: 6½-1½!

Hermed var vi et klart tophold med Per som største konkurrent – og dem skulle vi møde i den afsluttende fællesrunde!

 1. BB: 1!,2.  EN: ½, 3. EK: 1(!), 4. OK: 1, 5. JH: :1, 6. ET:½, 7. SS: ½ og 8. BM: 1.

 Brians 3. gevinst i træk og også Ebbe så ud til, at være i gang med en god holdsæson.

 Frb-KS: 4½-3½, Per-Am: 5-3 og Brh-Hvid: 4½-3½.

 1. TbyS: 15½-5!, 2. Per: 15-6(!), 3. Frb: 13-5, 4. Hvid, 13-2, 5. Brh: 12½-4, 6. Am: 11½-2,

7. Øbro: 8½-0 og 8. KS: 7-0.

4. runde.:

 KS-TbyS: 2½-5½.

1. BB: 1!!, 2. KP(!):1, 3. EN: ½, 4. EK:1!, 5. OK: 1, 6.: ET: 0, 7. SS: 1 og 8. BM: 0.

 Med Kim tilbage på holdet mente vi også at have styrken til at gå efter 1. pladsen!

Brians 4. gevinst i træk!! … og Ebbes tredje!

 Øbro-Brh: 5½-2½, Am-Frb: 2-6 og Hvid-Per: 2-6.

1. Per: 21-8, 2. TbyS: 21-7, 3. Frb: 19-7, 4. Brh: 15-64, 5. Hvid: 15-2, 6. Øbro: 14-2, 7. Am: 13½-2 og 8. KS: 19½-0.

5. runde.:

 TbyS-Am: 4½-3½.

 1. BB:½, 2. KP:½, 3. EN:1(!),  EK: 1!, 5 OK:0, 6. ET:1, 7. SS:½ og 8. BM:0.

 Ebbe tangerede med nedenstående parti Brians 4-pinds-stakit!!

Erik kunne igen håbe på, at beholde sin mesterspiller(M)-status.

Holdkamp mod Amager II 4. februar 2008.

Hvid Ebbe Klitgård, Sort Ulrik Larsen

 1. c4, Sf6
 2. Sc3, g6
 3. g3, Lg7
 4. Lg2, c6
 5. e3, 0-0
 6. Se2, d5
 7. cxd5, cxd5
 8. d4

Her har jeg fået lov at spille min favoritopstilling i engelsk. Sorts næste træk er selvfølgelig en fejl, men af en type, der ofte ses i denne åbningsvariant.

                 - , Lf5

 1. Db3, e6
 2. Dxb7, Sbd7
 3. 0-0, De7
 4. Da6, Tfb8
 5. b3, Tb6
 6. Da3, Dxa3
 7. Lxa3, a5
 8. Tac1, Ld3
 9. Tfd1, La6
 10. Sf4, Tb7?

Egentlig spillede jeg Sf4 for at gå videre til d3 og enten c5 eller e5, hvilket yderligere ville bestyrke den allerede gode stilling. Nu er der imidlertid direkte overfald.

 1. Scxd5!, exd5
 2. Sxd5, Sxd5
 3. Lxd5, Tab8
 4. Lxb7, Lxb7

Fire bønder og kvalitet er rigelig kompensation for officeren, og desuden har hvid hele initiativet, som vi ser i de afsluttende træk, der slår endnu en krølle på partiet.

 1. Tc7, Sf6
 2. Tdc1, Sd5
 3. Txb7!, 1-0.

Den sympatiske Ulrik Larsen tog nederlaget pænt og havde overskud til en joke, hvor han viste mig og en holdkammerat et halshugnings-tegn som symbol på partiet.

Frb-Hvid: 3½-4½(!), Øbro-KS: 5½-2½ og Brh-Per: 1-7!

 Selvom vi vandt 4. kamp i træk og fik ekstra luft til Frb, fik vi ingen hjælp fra Brh:

Var Per ved at smutte fra os?

 1. Per: 28-10(!), 2. TbyS: 25½-9, 3. Frb: 22½-7, 4.-5. Hvid og Øbro: 19½-4, 6. Am: 17-2, 7. Brh: 16-4 og 8. KS: 12-0.

6. runde.:

Hvid-TbyS: 1½-6½!

 1. BB: 1, 2. KP: ½, 3. EN: 1!, 4. JH:½, 5. ET: 1, 6. SS:½, 7. JT: 1! og 8. NJ: 1.

 Reserverne scorede 2½ af 3!

Jens afsluttede sin holdsæson med sin anden gevinst af 2 mulige!

Og Erik kunne efter følgende parti være sikker på, at forblive M-spiller!

 ”Træktvang i slutspillet”

 Erik Nissen – Svend Sejersen

Hold 2007/2008, 1. række gruppe 2

TbyS – Hvid,  bræt

04.03.2008

 Caro-Kann

1 e4 c6 2 d4 d5 3 Sc3 dxe4 4 Sxe4 Sd7 5 Lc4 Sgf6 6 Sg5 e6 7 De2 Sb6 8 Lb3 Le7 9 S1f3 0-0     10 Ld2 c5 11 c3 cxd4 12 cxd4 Sbd5 13 0-0 b6 14 Tfe1 h6 15 Sh3 Lb7 16 Tad1 a5 17 Lc4 Tc8  18 a3 Ld6

Lille fordel for Hvid.

19 Se5 Te8 20 f3

Med idéen S-f2-e4.

20 … Dc7(?) 21 Tc1 De7 22 Sf2 Lxe5 23 dxe5 Sd7

Klar fordel til Hvid.

24 f4 Ted8 25 Se4 Sc5 26 Sd6 Txd6 27 exd6 Dxd6 28 De5(!) Dxe5 29 fxe5 Se7

Afgørende fordel til Hvid.

30 Lb5 Sf5 31 b4 axb4 32 axb4 Sb3 33 Txc8+ Lxc8 34 Lc3 Lb7 35 Td1

Sort er i træktvang.

35 … Ld5 36 La4 b5 37 Lxb5 Lxg2?

Med idéen 38 Kxg2? Se3+

38 Td8+ opgivet

1-0

Resterende tid: Hvid, 40 minutter; Sort, 73 minutter.

 KS-Brh: 3-5, Am-Øbro: 2½-5½ og Per-Frb: 3-5!

Var Per ved at bryde sammen? Vi sendte i alle tilfælde mange venlige tanker til Frb.

 1. TbyS: 32-11!, 2. Per: 31-10, 3. Frb: 27½-9, 4. Øbro: 25-6, 5.: Brh: 21-6, 6. Hvid: 21-4,                 7. Am: 19½-2 og 8. KS: 15-0.

 Altså fik vi chancen alligevel: bare uafgjort mod Per i den afsluttende fællesrunde ville give genoprykning til Mesterrækken ….

7. runde.:

 TbyS-Per: 5-3!!

 Sådan! Vi var tilbage i Mesterrækken!!

 1. BB: 1!, 2. KP: 1!, 3. EN: 0, 4. EK: ½(!), 5. OFK: 1, 6. ET: ½, 7. SS: 1 og 8: BM: 0.

 Brian blev topscorer (TS), Kim beviste sit store værd for førsteholdet og Ebbe fik en pæn ratingfremgang.

 1. BB: 6½(7) (93%. TS), 2. KP: 3(4) (75%), 3. EN: 4/7 (57%), 4. EK: 5(6) (83%),                           5. OK: 3½ (6) (58%), JH (R): 2(3) (67%), 6. ET: 3½(6) (58%), 7. SS: 5(7) (71%), 8. BM: 1½(6) (25%),

EJ (R): 0(1) (0%), JT (R): 2(2) (100%).

 Næsten alle faste spillere scorede positivt og – som antydet i indledningen – så var det nok, at superreserverne scorede de sidste point til, at en smule medgang i slutrunderne var nok til at vinde puljen og sætte sig på en klar 1.- og opryknings-placering!

 

 Frb-Brh: 6-2, Øbro-Hvid: 3-5 og KS-Am: 1-7.

 1. Tårnby I: 37!-13 (oprykker), 2. Perlen I: 34-10, 3. Frederiksberg II: 33½-11!, 4. Øbro III: 28-6,

5.! Amager II: 26½-4!

6. Hvidovre I: 26-6! og 7. Brønshøj III: 23-6! (nedrykker!) siger noget om den tætte kamp for at undgå den anden nedrykningsplads.

8. KS II: 16-0! (nedrykning)

J

 Erik Nissen

 Birketinget 2 E, 2., 524

 DK-2300 København S

Tlf. 32 58 05 24

Mobil 24 83 99 73

 erik.nissen(snabel-a)post.tele.dk

.

Tilbage til Klubbladet