Københavns Skoleskak på nettet
De seneste år er der kommet mange nye skoleskakklubber til i
København, og nu har paraplyorganisationen Københavns Skoleskak
oprettet hjemmesiden www.kbhskoleskak.dk. I en "Kalender" findes
oversigt over kommende arrangementer, i "Set og sket - i billeder" kan
man se tilbage på tidligere aktiviteter, og via "Skoleskakklubber i
København" kan børn få kontakt til den nærmeste skoleskakklub. Fra
forsiden og alle undersider af hjemmesiden er der link til www.ksu.dk,
så flere børn og unge bliver bekendt med det københavnske skakliv og
motiveres til at melde sig ind i en skakklub.

tilbage til nyheder